SƠ ĐỒ BẾN XE

Khu A – Nhà ga

Khu B – Nhà khách đi

Khu C – Nhà gửi xe

Khu D – Nhà khách đến

Khu E + F – Khu đỗ xe khách

Khu G + H + I – Kiot bán hàng và văn phòng chuyển phát

Khu vực cổng