NỘI TỈNH

STT Biển kiểm soát Số ghế Giờ xuất bến Nơi đến Bến đến Giá vé Tên DN Nhà xe Hành trình chạy xe SĐT nhà xe Ghi chú
1 15B – 028.30 34 06h00; 13h00 Hải Phòng Vĩnh Bảo 35.000 Cty CP ô tô khách Hải Phòng Hội Am BX Vĩnh Niệm – QL10 – BX Vĩnh Bảo 0906.038.920  
2 15B-027.72 46 07h20; 16h30 Hải Phòng Vĩnh Bảo 30.000 HTX VT Quang Vinh Anh Điền BX Vĩnh Niệm – QL10 – BX Vĩnh Bảo 0936800938  
3 15B-035.10 34 08h05; 13h10 Hải Phòng Vĩnh Bảo 30.000 HTX VT Quang Vinh Nam Am BX Vĩnh Niệm – QL10 – BX Vĩnh Bảo  0983.571.463  
4 15B – 000.97 34 08h00; 15h50 Hải Phòng Vĩnh Bảo 30.000 HTX VT Quang Vinh Cộng Hiền BX Vĩnh Niệm – QL10 – BX Vĩnh Bảo 0945.618.988  
5 15B – 02057 34 09h05; 15h20 Hải Phòng Vĩnh Bảo 30.000 Cty TNHH DVVT Sơn Trường Phát Hà Phương BX Vĩnh Niệm – QL10 – BX Vĩnh Bảo 0974.741.820  
6 15B-040.49 34 09h30; 17h30 Hải Phòng Vĩnh Bảo 30.000 HTX VT Quang Vinh Nam Am BX Vĩnh Niệm – QL10 – BX Vĩnh Bảo 0984.495.956  
7 15B – 00256 34 10h30; 17h00 Hải Phòng Vĩnh Bảo 30.000 HTX VT Quang Vinh Hà Vinh BX Vĩnh Niệm – QL10 – BX Vĩnh Bảo 0988.260.939  
8 15B-040.24 34 11h00; 16h00 Hải Phòng Vĩnh Bảo 30.000 HTX VT Quang Vinh Trấn Dương BX Vĩnh Niệm – QL10 – BX Vĩnh Bảo 0948131358