MIỀN TRUNG

STT Biển kiểm soát Số ghế/giường Giờ xuất bến Nơi đến Bến đến Giá vé Tên DN Nhà xe Hành trình chạy xe SĐT nhà xe Ghi chú
1 15B-042.53 44 04h20 Thanh Hóa Cửa Đạt 200.000 Cty TNHH Hoàng Đông Hoàng Đông BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Cửa Đạt 0981519129
2 15B – 003.58 44 04h45 Thanh Hóa Bắc Thanh Hóa 110.000 Cty CP ô tô khách Hải Phòng Ngọc Tiến BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Bắc Thanh Hoá  0988020667
3 16M – 5426 44 05h00 Thanh Hóa Bắc Thanh Hóa 110.000 Cty CP ô tô khách Hải Phòng Ngọc Tiến  BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường Vành đai 3 trên cao – Pháp Vân – QL1 – BX Phía Bắc Thanh Hoá 0983169226
4 15B – 00076 41Gi 05h05 Thanh Hóa Nghi Sơn 150.000 Cty CP ô tô khách Hải Phòng Ngọc Lan  BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1- Nghi Sơn  0982780139
5 15B-013.36 39Gi 05h20 Thanh Hóa Vĩnh Lộc 200.000 Cty TNHH Hoàng Đông Hoàng Đông BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-BX Vĩnh Lộc 0388.071.234
6 15B – 006.09 44 05h30 Thanh Hóa Huyên Hồng 120.000 Cty CP XK Thanh Hóa Ngọc Tiến BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1-QL47- Huyên Hồng  0972.780.358 
7 36B – 031.84 40Gi 05h50 Thanh Hóa Yên Cát 250.000 HTX DVVT Minh Đức Ngân Chung BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Yên Cát 0916680629
8 06h05 Thanh Hóa Cẩm Thủy 140.000 Cty TNHH DVVT Thanh Sang Thanh Sang  BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-QL45-QL217-Cẩm Thủy 0976516226 dừng hoạt động
9 15B – 037.03 44 06h10 Thanh Hóa Nga Sơn 100.000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Linh Hà BX Vĩnh Niệm-QL10-Nga Sơn  0912682021 
10 15B-044.28 16 06h20 Thanh Hóa Tây Thanh Hóa 200.000 Cty CP DVTM VT Long Tuấn Phát Tuấn Tài  BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Tây Thanh Hoá  0966646278 
11 36F-000.24 40Gi 06h40 Thanh Hóa Sầm Sơn 150.000 Cty TNHH VT Tuấn Hoàn Tuấn Hoàn BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL1A – QL47 – BX Sầm Sơn 0974502626
12 07h00 Thanh Hóa Huyên Hồng             210.000 Cty CP DVTM VT Long Tuấn Phát Tuấn Tài BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1-QL47- Huyên Hồng  0914668369  tạm dừng hoạt động
13 29F-003.62 29 07h30 Thanh Hóa Vĩnh Lộc 200.000 Cty CP DVTM VT Long Tuấn Phát Tuấn Tài BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-BX Vĩnh Lộc  0936.880.589 
14 36B-03246 16 07h40 Thanh Hóa Quán Lào (Thanh Hóa) 150.000 Cty TNHH VT Thành Đạt Đạt Lam BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL1A- BX Quán Lào  0916.883.622 
15 37B-01770 40Gi 07h50 Hà Tĩnh Tây Sơn Cty CP dầu khí Trường Anh Quốc Tuấn BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL1A- BX Tây Sơn  0981962189 
16 15B – 033.50 40 08h10 Thanh Hóa Minh Lộc 200.000 Cty CP DVTM VT Long Tuấn Phát Tuấn Tài  BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Minh Lộc  0906.00.77.40  tạm dừng hoạt động
17 36B – 015.54 41Gi 08h55 Thanh Hóa Tây Thanh Hóa 150.000 Cty TNHH VT Thành Đạt Đạt Lam  BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Tây Thanh Hoá  0912664111 
18 09h10 Hà Tĩnh Hà Tĩnh Cty CP dầu khí Trường Anh Quốc Tuấn BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL1A- BX Hà Tĩnh  0981962189 
19 36B-03729 38Gi 09h30 Thanh Hóa Triệu Sơn 170.000 Cty TNHH VT Thành Đạt Đạt Lam BX Vĩnh Niệm-QL10-Triệu Sơn 0373.829520
20 36B – 023.84 44Gi 10h40 Thanh Hóa Sầm Sơn 150.000 Cty TNHH VT Tuấn Hoàn Tuấn Hoàn BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL1A – QL47 – BX Sầm Sơn 0373.790172
21 36L – 4729 38Gi 11h25 Thanh Hóa Tây Thanh Hóa 120.000 Cty CP VT DLTM Quang Đông Quang Đông  BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Tây Thanh Hoá 0906242277
22 36B-004.39 38Gi 11h50 Thanh Hóa Bắc Thanh Hóa 120.000 Cty CP VT DLTM Quang Đông Quang Đông BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Bắc Thanh Hoá 0906.242.277 tạm dừng hoạt động
23 15B – 016.28 44 11h55 Thanh Hóa Bắc Thanh Hóa 110.000 Cty CP ô tô khách Hải Phòng Ngọc Tiến  BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường Vành đai 3 trên cao – Pháp Vân – QL1 – BX Phía Bắc Thanh Hoá  0989.822.626  tạm dừng hoạt động
24 36B – 017.99 40Gi 12h30 Thanh Hóa Tây Thanh Hóa 120.000 Cty CP VT DLTM Quang Đông Quang Đông  BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Tây Thanh Hoá  0906.242.227 
25 36B – 034.10 40Gi 13h10 Thanh Hóa Ngọc Lặc 170.000 Cty TNHH VT Thành Đạt Đạt Lam BX Vĩnh Niệm-QL18-QL10-QL1-cầu Nguyệt Viên-Đại lộ Lê Lợi-Trần Phú-QL45-QL217-Đường HCM-Ngọc Lặc  0904.883.622 
26 36B – 02979 40Gi 13h20 Thanh Hóa Sầm Sơn 120.000 Cty CP VT DLTM Quang Đông Quang Đông BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL1A – QL47 – BX Sầm Sơn 0974591550
27 36B-012.17 40Gi 13h35 Thanh Hóa Yên Cát HTX Tiến Phương Tiến Phương BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Yên Cát 0913.637.029
28 15B-030.70 44 13h50 Thanh Hóa Minh Lộc 200.000 Cty CP DVTM VT Long Tuấn Phát Tuấn Tài  BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Minh Lộc  0906.00.77.39  tạm dừng hoạt động
29 36B – 037.29 40Gi 14h15 Thanh Hóa TT Thường Xuân 170.000 Cty TNHH VT Thành Đạt Đạt Lam BX Vĩnh Niệm – QL5 – QL10 – QL1 – TP Thanh Hóa (theo phân lường của TP) – QL47 – BX Thường Xuân  0911.528.555 
30 15B-043.05 40Gi 14h40 Thanh Hóa Nga Sơn 200.000 Cty CP DVTM VT Long Tuấn Phát Tuấn Tài BX Vĩnh Niệm-QL10-Nga Sơn  0936.557.669 
31 29B-311.23 16 14h40 Thanh Hóa Tây Thanh Hóa 200.000 Cty CP DVTM VT Long Tuấn Phát Tuấn Tài  BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Tây Thanh Hoá  097838788 
32 36B-026.66 40Gi 15h10 Thanh Hóa Yên Cát 250.000 HTX DVVT Minh Đức Ngân Chung BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Yên Cát 0982.427.469
33 15B-043.59 44 15h15 Thanh Hóa Tây Thanh Hóa 200.000 Cty CP DVTM VT Long Tuấn Phát Tuấn Tài  BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Tây Thanh Hoá  0989.375.375  tạm dừng hoạt động
34 36B – 030.67 34 15h40 Thanh Hóa Bắc Thanh Hóa 85.000 Cty TNHH VT Tuấn Hoàn Tuấn Hoàn BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Bắc Thanh Hoá 0966356772 tạm dừng hoạt động
35 36B – 007.69 40Gi 16h00 Thanh Hóa Sầm Sơn 150.000 Cty TNHH VT Tuấn Hoàn Tuấn Hoàn BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL1A – QL47 – BX Sầm Sơn 0946473688
36 36B-03226 40Gi 16h20 Thanh Hóa Nghi Sơn 250.000 Cty CPVT Anh Hào Giang Anh BX Vĩnh Niệm-Bùi Viện-Võ Nguyên Giáp-Nguyễn Văn Linh-Quán Toan-QL10-QL1-Nghi Sơn  0979882166 
37 36B – 023.39 34 16h40 Thanh Hóa Hoằng Hóa 250.000 Cty CPVT Anh Hào Giang Anh  BX Vĩnh Niệm-QL10-(Kim Sơn-Nga Sơn)-Hoằng Hoá 0913436299
38 15F-000.48 40Gi 17h10 Thanh Hóa Cẩm Thủy 140.000 Cty TNHH DVVT Thanh Sang Thanh Sang  BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-QL45-QL217-Cẩm Thủy 0977020866
39 15B-036.90 44Gi 17h40 Thanh Hóa Cửa Đạt 150.000 Cty TNHH VT&DL Sao Mai Sao Mai BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Cửa Đạt  0932203915  tạm dừng hoạt động
40 36B – 032.61 40Gi 18h30 Thanh Hóa Ngọc Lặc 170.000 Cty TNHH VT Thành Đạt Đạt Lam BX Vĩnh Niệm-QL18-QL10-QL1-cầu Nguyệt Viên-Đại lộ Lê Lợi-Trần Phú-QL45-QL217-Đường HCM-Ngọc Lặc  0904009557 
41 19h00 Thanh Hóa Cửa Đạt 150.000 Cty TNHH Hoàng Đông Hoàng Đông BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Cửa Đạt 0981519129
42 15B – 033.91 40Gi 20h00 Thanh Hóa Cửa Đạt 200.000 Cty TNHH Hoàng Đông Hoàng Đông BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Cửa Đạt 0981519129 tạm dừng hoạt động
43 15B-041.01
15B-041.64
15F-00398
15F-00349
40Gi 17h20 Quảng Trị Lao Bảo (Quảng Trị) 450.000 Cty TNHH DVVT Thanh Sang Thanh Sang BX Vĩnh Niệm – QL10-Ql1A-Bx Lao Bảo 0899.051.666
44 37B-02175 40Gi 21h00 Hà Tĩnh Tây Sơn Cty CP dầu khí Trường Anh Quốc Tuấn BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL1A- BX Tây Sơn  0981962189