CÁC TUYẾN XE MIỀN TRUNG

STT Biển kiểm soát Số ghế/ giường Giờ xuất bến Nơi đến Bến đến Giá vé Tên doang nghiệp Nhà xe Hành trình chạy xe SĐT nhà xe Ghi chú
1 15B – 042.53 44 04h20 Thanh Hóa Cửa Đạt 200,000 Cty TNHH Hoàng Đông Hoàng Đông BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Cửa Đạt 0981519129
2 15B – 003.58 44 04h45 Thanh Hóa Bắc Thanh Hóa 110,000 Cty CP ô tô khách Hải Phòng Ngọc Tiến BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Bắc Thanh Hoá 0988020667
3 16M – 5426 44 05h00 Thanh Hóa Bắc Thanh Hóa 110,000 Cty CP ô tô khách Hải Phòng Ngọc Tiến BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường Vành đai 3 trên cao – Pháp Vân – QL1 – BX Phía Bắc Thanh Hoá 0983169226
4 15B – 00076 41(Giường) 05h05 Thanh Hóa Nghi Sơn 150,000 Cty CP ô tô khách Hải Phòng Ngọc Lan BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1- Nghi Sơn 0982780139
5 15B – 013.36 39(Giường) 05h20 Thanh Hóa Vĩnh Lộc 200,000 Cty TNHH Hoàng Đông Hoàng Đông BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-BX Vĩnh Lộc 0388.071.234
6 15B – 006.09 44 05h30 Thanh Hóa Huyên Hồng 150,000 Cty CP XK Thanh Hóa Ngọc Tiến BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1-QL47- Huyên Hồng 0972.780.358
7 36B – 031.84 40(Giường) 05h50 Thanh Hóa Yên Cát 250,000 HTX DVVT Minh Đức Ngân Chung BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Yên Cát 0916680629
8 15F – 01289 16 06h05 Thanh Hóa Cẩm Thủy 200,000 Cty TNHH DVVT Thanh Sang Thanh Sang BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-QL45-QL217-Cẩm Thủy 0976516226
9 15B – 037.03 44 06h10 Thanh Hóa Nga Sơn 100,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Linh Hà BX Vĩnh Niệm-QL10-Nga Sơn 0912682021
10 15B – 044.28 16 06h20 Thanh Hóa Tây Thanh Hóa 200,000 Cty CP DVTM VT Long Tuấn Phát Tuấn Tài BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Tây Thanh Hoá 0966646278
11 36F – 000.24 40(Giường) 06h40 Thanh Hóa Sầm Sơn 150,000 Cty TNHH VT Tuấn Hoàn Tuấn Hoàn BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL1A – QL47 – BX Sầm Sơn 0974502626
12 07h00 Thanh Hóa Huyên Hồng   200,000 Cty CP DVTM VT Long Tuấn Phát Tuấn Tài BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1-QL47- Huyên Hồng 0914668369 Dừng hoạt động
13 29F – 003.62 29 07h30 Thanh Hóa Vĩnh Lộc 200,000 Cty CP DVTM VT Long Tuấn Phát Tuấn Tài BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-BX Vĩnh Lộc 0936.880.589
14 36B – 03246 16 07h40 Thanh Hóa Quán Lào (Thanh Hóa) 150,000 Cty TNHH VT Thành Đạt Đạt Lam BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL1A- BX Quán Lào 0916.883.622
15 37B – 01325 40(Giường) 07h50 Hà Tĩnh Tây Sơn 310,000 Cty CP dầu khí Trường Anh Quốc Tuấn BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL1A- BX Tây Sơn 0981962189
16 15B – 033.50 40 08h30 Thanh Hóa Minh Lộc 200,000 Cty CP DVTM VT Long Tuấn Phát Tuấn Tài BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Minh Lộc 0906.00.77.40
17 36B – 015.54 41(Giường) 08h55 Thanh Hóa Tây Thanh Hóa 150,000 Cty TNHH VT Thành Đạt Đạt Lam BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Tây Thanh Hoá 0912664111 Dừng hoạt động
18 37B – 01855 40(Giường) 09h10 Hà Tĩnh Hà Tĩnh 310,000 Cty CP dầu khí Trường Anh Quốc Tuấn BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL1A- BX Hà Tĩnh 0981962189
19 36B – 03729 38(Giường) 09h30 Thanh Hóa Triệu Sơn 170,000 Cty TNHH VT Thành Đạt Đạt Lam BX Vĩnh Niệm-QL10-Triệu Sơn 0373.829520
20 36B – 023.84 44(Giường) 10h40 Thanh Hóa Sầm Sơn 150,000 Cty TNHH VT Tuấn Hoàn Tuấn Hoàn BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL1A – QL47 – BX Sầm Sơn 0373.790172
21 36L – 4729 38(Giường) 11h25 Thanh Hóa Tây Thanh Hóa 120,000 Cty CP VT DLTM Quang Đông Quang Đông BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Tây Thanh Hoá 0906242277
22 38(Giường) 11h50 Thanh Hóa Bắc Thanh Hóa 120,000 Cty CP VT DLTM Quang Đông Quang Đông BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Bắc Thanh Hoá 0906.242.277 Dừng hoạt động
23 44 11h55 Thanh Hóa Bắc Thanh Hóa 110,000 Cty CP ô tô khách Hải Phòng Ngọc Tiến BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường Vành đai 3 trên cao – Pháp Vân – QL1 – BX Phía Bắc Thanh Hoá 0989.822.626 Dừng hoạt động
24 36B – 017.99 40(Giường) 12h30 Thanh Hóa Tây Thanh Hóa 120,000 Cty CP VT DLTM Quang Đông Quang Đông BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Tây Thanh Hoá 0906.242.227
25 36B – 034.10 40(Giường) 13h10 Thanh Hóa Ngọc Lặc 170,000 Cty TNHH VT Thành Đạt Đạt Lam BX Vĩnh Niệm-QL18-QL10-QL1-cầu Nguyệt Viên-Đại lộ Lê Lợi-Trần Phú-QL45-QL217-Đường HCM-Ngọc Lặc 0904.883.622
26 36B – 02979 40(Giường) 13h20 Thanh Hóa Sầm Sơn 120,000 Cty CP VT DLTM Quang Đông Quang Đông BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL1A – QL47 – BX Sầm Sơn 0974591550
27 36B – 012.17 40(Giường) 13h35 Thanh Hóa Yên Cát HTX Tiến Phương Tiến Phương BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Yên Cát 0913.637.029
28 15B – 030.70 44 13h50 Thanh Hóa Minh Lộc 200,000 Cty CP DVTM VT Long Tuấn Phát Tuấn Tài BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Minh Lộc 0906.00.77.39 Dừng hoạt động
29 36B – 037.29 40(Giường) 14h15 Thanh Hóa TT Thường Xuân 170,000 Cty TNHH VT Thành Đạt Đạt Lam BX Vĩnh Niệm – QL5 – QL10 – QL1 – TP Thanh Hóa (theo phân lường của TP) – QL47 – BX Thường Xuân 0911.528.555
30 15B – 043.05 40(Giường) 14h40 Thanh Hóa Nga Sơn 200,000 Cty CP DVTM VT Long Tuấn Phát Tuấn Tài BX Vĩnh Niệm-QL10-Nga Sơn 0936.557.669
31 29B – 311.23 16 14h40 Thanh Hóa Tây Thanh Hóa 200,000 Cty CP DVTM VT Long Tuấn Phát Tuấn Tài BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Tây Thanh Hoá 097838788
32 36B – 026.66 40(Giường) 15h10 Thanh Hóa Yên Cát 250,000 HTX DVVT Minh Đức Ngân Chung BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Yên Cát 0982.427.469
33 15B – 043.59 44 15h15 Thanh Hóa Tây Thanh Hóa 200,000 Cty CP DVTM VT Long Tuấn Phát Tuấn Tài BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Tây Thanh Hoá 0989.375.375 Dừng hoạt động
34 36B – 030.67 34 15h40 Thanh Hóa Bắc Thanh Hóa 150,000 Cty TNHH VT Tuấn Hoàn Tuấn Hoàn BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Bắc Thanh Hoá 0966356772 Dừng hoạt động
35 36B – 007.69 40(Giường) 16h00 Thanh Hóa Sầm Sơn 150,000 Cty TNHH VT Tuấn Hoàn Tuấn Hoàn BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL1A – QL47 – BX Sầm Sơn 0946473688
36 36B – 03226 40(Giường) 16h20 Thanh Hóa Nghi Sơn 250,000 Cty CPVT Anh Hào Giang Anh BX Vĩnh Niệm-Bùi Viện-Võ Nguyên Giáp-Nguyễn Văn Linh-Quán Toan-QL10-QL1-Nghi Sơn 0979882166
37 36B – 023.39 34 16h40 Thanh Hóa Hoằng Hóa 250,000 Cty CPVT Anh Hào Giang Anh BX Vĩnh Niệm-QL10-(Kim Sơn-Nga Sơn)-Hoằng Hoá 0913436299
38 15F – 000.48 40(Giường) 17h10 Thanh Hóa Cẩm Thủy 200,000 Cty TNHH DVVT Thanh Sang Thanh Sang BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-QL45-QL217-Cẩm Thủy 0977020866
39 15B – 036.90 44(Giường) 17h40 Thanh Hóa Cửa Đạt 150,000 Cty TNHH VT&DL Sao Mai Sao Mai BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Cửa Đạt 0932203915 Dừng hoạt động
40 36B – 032.61 40(Giường) 18h30 Thanh Hóa Ngọc Lặc 170,000 Cty TNHH VT Thành Đạt Đạt Lam BX Vĩnh Niệm-QL18-QL10-QL1-cầu Nguyệt Viên-Đại lộ Lê Lợi-Trần Phú-QL45-QL217-Đường HCM-Ngọc Lặc 0904009557
41 19h00 Thanh Hóa Cửa Đạt 200,000 Cty TNHH Hoàng Đông Hoàng Đông BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Cửa Đạt 0981519129 Dừng hoạt động
42 15B – 033.91 40(Giường) 20h00 Thanh Hóa Cửa Đạt 200,000 Cty TNHH Hoàng Đông Hoàng Đông BX Vĩnh Niệm-QL10-QL1A-Cửa Đạt 0981519129
43 15F – 00398
15F – 00349
40(Giường) 17h20 Quảng Trị Lao Bảo 450,000 Cty TNHH DVVT Thanh Sang Thanh Sang BX Vĩnh Niệm – QL10-Ql1A-Bx Lao Bảo 0899.051.666
44 37B – 02175 40(Giường) 21h00 Hà Tĩnh Tây Sơn 310,000 Cty CP dầu khí Trường Anh Quốc Tuấn BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL1A- BX Tây Sơn 0981962189
44 37B – 00411 40(Giường) 08h40; 21h45 Nghệ An Đô Lương HTX Bông Sen Sử Loan BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL1A- BX Đô Lương 0983227167