CÁC TUYẾN XE MIỀN BẮC

STT Biển kiểm soát Giờ xuất bến Nơi đến Bến đến Tên doang nghiệp Tên nhà xe Hành trình chạy xe SĐT nhà xe Ghi chú
1 15B – 044.34 06h40 Bắc Giang Bắc Giang CTY TNHH VT Thịnh Hưng Thịnh Hưng BX Vĩnh Niệm – QL5 – QL18 – QL1- BX Bắc Giang  0965170776 Tạm dừng
2 15B – 031.08 07h00 Bắc Giang Cầu Gồ CTY TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn BX Vĩnh Niệm – QL5 – Chí Linh – QL18 – QL1A – ĐT292 – Kép – Bố Hạ – BX Cầu Gồ  0913016628   
3 15B – 024.47 08h00 Bắc Giang Cầu Gồ CTY TNHH VT Thịnh Hưng Thịnh Hưng BX Vĩnh Niệm – QL5 – Chí Linh – QL18 – QL1A – ĐT292 – Kép – Bố Hạ – BX Cầu Gồ 0335902106 Tạm dừng
4 15B – 001.98 14h30 Bắc Giang Cầu Gồ CTY TNHH VT Thịnh Hưng Thịnh Hưng BX Vĩnh Niệm – QL5 – Chí Linh – QL18 – QL1A – ĐT292 – Kép – Bố Hạ – BX Cầu Gồ 0845763889  
5 15B – 020.89 05h50 Bắc Giang Lục Ngạn CTY CPXK Thanh Long Phương Hà BX Vĩnh Niệm – QL5 – QL1A – ĐT293 – QL37 – QL31 – BX Lục Ngạn 0912185907  
6 15B – 043.53 06h30 Bắc Giang Lục Ngạn CTY TNHH VT Thịnh Hưng Thịnh Hưng BX Vĩnh Niệm – QL5 – QL1A – ĐT293 – QL37 – QL31 – BX Lục Ngạn 0335902106  
7 98B – 013.33 12h25 Bắc Giang Lục Ngạn CTY CP XK Bắc Giang Huy Hậu BX Vĩnh Niệm – QL5 – QL1A – ĐT293 – QL37 – QL31 – BX Lục Ngạn 0913228269  
8 15B – 010.94 06h10 Bắc Ninh Bắc Ninh CTY TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn  BX Bắc Ninh – QL18 – Chí Linh – QL5 – BX Vĩnh Niệm  0968906111   
9 15B – 028.74 07h40
18h30
Cao Bằng BX LT
TP Cao Bằng
CTY TNHH TM DVVT Tuấn Minh Tuấn Minh  BX Vĩnh Niệm – QL5 – QL1A – Cao tốc (Hà Nội – Thái Nguyên) – QL3 – Bắc Kạn – BX Liên tỉnh TP Cao Bằng  0982785785   
10 15B – 041.53 19h30 Cao Bằng BX LT
TP Cao Bằng
CTY TNHH TM DVVT Tuấn Minh Tuấn Minh BX Vĩnh Niệm – QL5 – QL1A – QL3 – BX Liên tỉnh TP Cao Bằng  0982785785   
11 15B – 022.39  20h30 Cao Bằng BX LT
TP Cao Bằng
CTY TNHH TM DVVT Tuấn Minh Tuấn Minh BX Vĩnh Niệm – Cầu An Đồng – QL5 – QL10 – QL18 – QL1A – QL4 – Đi theo hướng QL34B hướng đi Lạng Sơn – Ngã tư Sông Bằng – Đường Pác Bó – Ngã tư Ngọc Xuân – QL3 – BX Liên tỉnh TP Cao Bằng  0982785785   
15B – 018.78  
15B – 037.85  
15B – 035.79  
12 27B – 00499 14h30 Điện Biên Điện Biên Phủ CTY TNHH Long Giang Quang Tuấn BX TP Điện Biên Phủ – QL279 – Tuần Giáo – Sơn La – Cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình – Đại lộ Thăng Long – Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn BigC – Cầu Thanh Trì) – Cầu Thanh Trì – QL1A – QL5 – QL39A – QL10 – Đường tỉnh 360 – BX BX Vĩnh Niệm 0973865959  
13 27B – 00382 14h30 Điện Biên Điện Biên Phủ CTY TNHH Long Giang Quang Tuấn BX TP Điện Biên Phủ – QL279 – Tuần Giáo – Sơn La – Cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình – Đại lộ Thăng Long – Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn BigC – Cầu Thanh Trì) – Cầu Thanh Trì – QL1A – QL5 – QL39A – QL10 – Đường tỉnh 360 – BX Vĩnh Niệm 0971045599  
14 15B – 03899 15h00 Điện Biên Điện Biên Phủ CTY TNHH VT Kết Đoàn Hùng Long BX Điện Biên Phủ – QL279 – Tuần Giáo – QL6 – Đường Hòa Bình Hòa Lạc – Đại lộ Thăng Long – Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn BigC – Cầu Thanh Trì) – Cầu Thanh Trì – QL1A – QL5 – Quán Toan – ĐT351 – Ngã năm Kiến An – Đ Trần Nhân Tông – Đ Trường Chinh – Cầu Niệm – Đ Nguyễn Văn Linh – Võ Nguyên Giáp – BX Vĩnh Niệm 0974707889  
27B – 00099  
15 15B – 036.57 15h30 Điện Biên Điện Biên Phủ CTY TNHH VT Kết Đoàn Hùng Long BX Điện Biên Phủ – QL279 – Tuần Giáo – QL6 – Đường Hòa Bình Hòa Lạc – Đại lộ Thăng Long – Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn BigC – Cầu Thanh Trì) – Cầu Thanh Trì – QL1A – QL5 – Quán Toan – ĐT351 – Ngã năm Kiến An – Đ Trần Nhân Tông – Đ Trường Chinh – Cầu Niệm – Đ Nguyễn Văn Linh – Võ Nguyên Giáp – BX Vĩnh Niệm 0989404127  
15B – 038.14  
16 27B – 001.27 16h15 Điện Biên Điện Biên Phủ CTY TNHH Long Giang Hưng Trang  BX TP Điện Biên Phủ – QL279 – Tuần Giáo – Sơn La – Cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình – Đại lộ Thăng Long – Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn BigC – Cầu Thanh Trì) – Cầu Thanh Trì – QL1A – QL5 – QL39A – QL10 – Đường tỉnh 360 – BX BX Vĩnh Niệm 0989267555
0989602299
 
17   16h00 Điện Biên Tủa Chùa  CTY Xuân Long    BX Tủa Chùa- Tuần Giáo – QL6 – Đường Hòa Bình Hòa Lạc – Đại lộ Thăng Long – Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn BigC – Cầu Thanh Trì) – Cầu Thanh Trì – QL1A – QL5 – Quán Toan – ĐT351 – Ngã năm Kiến An – Đ Trần Nhân Tông – Đ Trường Chinh – Cầu Niệm – Đ Nguyễn Văn Linh – Võ Nguyên Giáp – BX Vĩnh Niệm   Tạm dừng
18 15F – 00374 06h15 Hà Giang BX phía Nam
Hà Giang
CTY TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn BX Phía Nam Hà Giang – QL2 – Tuyên Quang (QL2) – Đoan Hùng – Việt Trì – Vĩnh Phúc – Võ Văn Kiệt – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – Cầu Đông Trù – Hải Dương (QL5) – Hải Dương – Hải Phòng – BX Vĩnh Niệm  0888264078   
15F – 00363  
19 23B – 00326 07h05 Hà Giang BX phía Nam
Hà Giang
HTX VT Vị Xuyên Bằng Phấn BX Phía Nam Hà Giang – QL2 – Tuyên Quang (QL2) – Đoan Hùng – Việt Trì – Vĩnh Phúc – Võ Văn Kiệt – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – Cầu Đông Trù – Hải Dương (QL5) – Hải Dương – Hải Phòng – BX Vĩnh Niệm  0373.113.444   
20 23B – 00346 07h05 Hà Giang BX phía Nam
Hà Giang
HTX VT Vị Xuyên Bằng Phấn BX Phía Nam Hà Giang – QL2 – Tuyên Quang (QL2) – Đoan Hùng – Việt Trì – Vĩnh Phúc – Võ Văn Kiệt – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – Cầu Đông Trù – Hải Dương (QL5) – Hải Dương – Hải Phòng – BX Vĩnh Niệm  0373.113.444   
21 29B – 606.64 18h00 Hà Giang BX phía Nam
Hà Giang
CTY TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn BX Phía Nam Hà Giang – QL2 – Tuyên Quang (QL2) – Đoan Hùng – Việt Trì – Vĩnh Phúc – Võ Văn Kiệt – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – Cầu Đông Trù – Hải Dương (QL5) – Hải Dương – Hải Phòng – BX Vĩnh Niệm  0934314968   
22 23F – 000.55 18h30 Hà Giang BX phía Nam
Hà Giang
CTY CP XK Hà Giang Cường Hà BX Phía Nam Hà Giang – QL2 – Tuyên Quang (QL2) – Đoan Hùng – Việt Trì – Vĩnh Phúc – Võ Văn Kiệt – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – Cầu Đông Trù – Hải Dương (QL5) – Hải Dương – Hải Phòng – BX Vĩnh Niệm 09445082082  
23 23F – 000.65 18h30 Hà Giang BX phía Nam
Hà Giang
CTY CP XK Hà Giang Cường Hà BX Phía Nam Hà Giang – QL2 – Tuyên Quang (QL2) – Đoan Hùng – Việt Trì – Vĩnh Phúc – Võ Văn Kiệt – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – Cầu Đông Trù – Hải Dương (QL5) – Hải Dương – Hải Phòng – BX Vĩnh Niệm 09445082082  
24 23B – 004.94 18h55 Hà Giang BX phía Nam
Hà Giang
CTY CP XK Hà Giang Cường Hà BX Phía Nam Hà Giang – QL2 – Tuyên Quang (QL2) – Đoan Hùng – Việt Trì – Vĩnh Phúc – Võ Văn Kiệt – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – Cầu Đông Trù – Hải Dương (QL5) – Hải Dương – Hải Phòng – BX Vĩnh Niệm  0862598698   
25 23B – 004.68 18h55 Hà Giang BX phía Nam
Hà Giang
CTY CP XK Hà Giang Cường Hà BX Phía Nam Hà Giang – QL2 – Tuyên Quang (QL2) – Đoan Hùng – Việt Trì – Vĩnh Phúc – Võ Văn Kiệt – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – Cầu Đông Trù – Hải Dương (QL5) – Hải Dương – Hải Phòng – BX Vĩnh Niệm  0911.534.888   
26 23B – 004.53 19h10 Hà Giang BX phía Nam
Hà Giang
HTX VT Vị Xuyên Bằng Phấn BX Phía Nam Hà Giang – QL2 – Tuyên Quang (QL2) – Đoan Hùng – Việt Trì – Vĩnh Phúc – Võ Văn Kiệt – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – Cầu Đông Trù – Hải Dương (QL5) – Hải Dương – Hải Phòng – BX Vĩnh Niệm 0961243866  
27 23B – 004.58 19h10 Hà Giang BX phía Nam
Hà Giang
HTX VT Vị Xuyên Bằng Phấn BX Phía Nam Hà Giang – QL2 – Tuyên Quang (QL2) – Đoan Hùng – Việt Trì – Vĩnh Phúc – Võ Văn Kiệt – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – Cầu Đông Trù – Hải Dương (QL5) – Hải Dương – Hải Phòng – BX Vĩnh Niệm 0862598698  
28 15F-007.84 06h45 Hà Nam Hoà Mạc CTY TNHH Xuân Sơn Xuân Sơn  BX Vĩnh Niệm-QL5-QL38-Hoà Mạc 0968334123  
29 89B – 000.98 13h30 Hà Nam Hoà Mạc CTY CPXK Thanh Long Tiến Thành  BX Vĩnh Niệm-QL5-QL38-Hoà Mạc 0917069233  
30 15F – 000.93 07h30 Hà Nam Quế CTY TNHH VT Đại Dương Đại Dương BX Vĩnh Niệm – QL5 – Phố Nối – Hưng Yên – QL38B – QL38 – Đồng Văn – QL1 – Phủ Lý – Cầu Châu Sơn – Đường Lý Thường Kiệt – ĐT494 – Cầu Quế – BX Quế 0398456758  
31 15B – 041.52 13h20 Hà Nam Quế CTY TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn BX Vĩnh Niệm – đường Võ Nguyên Giáp – đường Nguyễn Văn Linh – đường vòng Cầu Niệm – ngã 5 Kiến An – QL10 – cầu Thái Hà – ĐT499 – QL38B – ĐT491 – thị trấn Vĩnh Trụ – ĐT491 – nút giao Liêm Tuyền – QL21B – QL1A – cầu Châu Sơn – đường Lý Thường Kiệt – ĐT494 – QL21A – ĐT498 – cầu Khả Phong – QL21B – BX Quế  0912861235  Tạm dừng
32 15B – 042.91 16h10 Hà Nam Quế CTY TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn BX Vĩnh Niệm – đường Võ Nguyên Giáp – đường Nguyễn Văn Linh – đường vòng Cầu Niệm – ngã 5 Kiến An – QL10 – cầu Thái Hà – ĐT499 – QL38B – ĐT491 – thị trấn Vĩnh Trụ – ĐT491 – nút giao Liêm Tuyền – QL21B – QL1A – cầu Châu Sơn – đường Lý Thường Kiệt – ĐT494 – QL21A – ĐT498 – cầu Khả Phong – QL21B – BX Quế  0988640037   
33 15B – 018.12 06h30 Hà Nam TT. Hà Nam CTY TNHH VT Đại Dương Đại Dương BX Trung tâm Hà Nam – Phủ Lý –  Nam Định – QL21 – QL10 – BX Vĩnh Niệm 0943.865.330  
34 90B – 007.29 12h40 Hà Nam TT. Hà Nam HTX VT Đồng Tâm Tuấn Quỳnh BX Vĩnh Niệm – QL10 QL21Nam Định – – BX Trung tâm Hà Nam – Phủ Lý –   0988404292  
35 90B  – 006.59 11h15 Hà Nam Vĩnh Trụ HTX VT HKĐB Huyện Lý Nhân, Hà Nam Long Biên  BX Vĩnh Trụ – QL38B – Nam Định – Thái Bình – QL10 – BX Vĩnh Niệm  0988.640.037  Tạm dừng
36 90F – 00013 12h45 Hà Nam Vĩnh Trụ HTX VT HKĐB Huyện Lý Nhân, Hà Nam Long Khánh  BX Vĩnh Trụ – QL38B – Nam Định – Thái Bình – QL10 – BX Vĩnh Niệm 0915.038.779  
37 90B – 002.12 15h20 Hà Nam Vĩnh Trụ HTX VT HKĐB Huyện Lý Nhân, Hà Nam Ngọc Minh  BX Vĩnh Trụ – QL38B – Nam Định – Thái Bình – QL10 – BX Vĩnh Niệm 0912899608  
38 29B – 017.04 07h40
13h40
Hà Nội Gia Lâm CTY CP VT Hoàng Ngân Hoàng Ngân BX Vĩnh Niệm – Nguyễn Văn Linh – QL5 – BX Gia Lâm <A> 0915289426  
39 16M – 7023 08h55 Hà Nội Gia Lâm CTY CP VT Hoàng Ngân Hoàng Ngân BX Vĩnh Niệm – Nguyễn Văn Linh – QL5 – BX Gia Lâm <A> 0915289427 Tạm dừng
40 Theo đăng ký 05h00 – 20h00
(40 phút/chuyến)
Hà Nội Gia Lâm CTY Bus Hải Phòng Hải Âu Hành trình BX Vĩnh Niệm – QL 5A- BX Gia Lâm 02253.717.717  
42 Theo đăng ký 05h30 – 19h30
(30 phút/chuyến)
Hà Nội Gia Lâm CTY Bus Hải Phòng Hải Âu Hành trình BX Vĩnh Niệm -ĐT 353- Cao tốc HN_HP- BX Gia Lâm  02253.717.717  
43 Theo đăng ký 04h55 – 20h05
(20 phút/chuyến)
Hà Nội Nước Ngầm CTY TNHH Vt Hoàng Long Hoàng Long BX BX Vĩnh Niệm – Cao tốc HN-HP – Nước Ngầm 02253.820.820  
44 Theo đăng ký 05h00 – 20h00
(40 phút/chuyến)
Hà Nội Yên Nghĩa Công ty CPXK Thanh Long   BX Vĩnh Niệm – TL353 – Cao tốc Hà Nội Hải Phòng – Vành đai 3 trên cao – BX Yên Nghĩa 0355179999  
45 Theo đăng ký 05h00 – 20h00
 (40 phút/chuyến)
Hà Nội Yên Nghĩa Công ty TNHH Đoàn Xuân Đoàn Xuân BX Vĩnh Niệm – TL353 – Cao tốc Hà Nội Hải Phòng – Vành đai 3 trên cao – BX Yên Nghĩa 0355179999  
46 Theo đăng ký 05h00 – 20h00
 (40 phút/chuyến)
Hà Nội Yên Nghĩa Công ty CP VT Đất Cảng Đất Cảng BX Vĩnh Niệm – TL353 – Cao tốc Hà Nội Hải Phòng – Vành đai 3 trên cao – BX Yên Nghĩa 0913247070 Tạm dừng
47 15F – 003.44 07h25 Hòa Bình Chi Nê CTY TNHH VT Đại Dương Đại Dương BX Vĩnh Niệm-QL10-QL21-Chi Nê 0338159658  
48 15B – 031.84 14h25 Hòa Bình Chi Nê CTY TNHH VT Đại Dương Đại Dương BX Vĩnh Niệm-QL10-QL21-Chi Nê 08462622047  
49 15B – 028.85 05h45 Hòa Bình Lạc Sơn CTY CPXK Thanh Long Quyền Linh BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL1 – TL477 – QL12B – đường Hồ Chí Minh – QL12B – BX Lạc Sơn  0945230568 Tạm dừng
50   12h20 Hòa Bình Lạc Sơn HTX VT HHDL Yên Thuỷ Anh Tài BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL1 – TL477 – QL12B – đường Hồ Chí Minh – QL12B – BX Lạc Sơn  0974235889 Tạm dừng
51   13h25 Hòa Bình Mai Châu CTY TNHH DVVT Sơn Trường Phát Quang Sơn BX BX Vĩnh Niệm-đường Bùi Viện-QL10-Thái Bình-Thái Hà-QL1A-Phủ Lý-QL21B-Kim Bảng-QL21A-đường mòn HCM-QL12B-Lạc Sơn-Tân Lạc-QL6-BX Mai Châu. 0833.396.596 Tạm dừng
52   06h00 Hòa Bình Tân Lạc CTY TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn BX Vĩnh Niệm- QL5-QL10-QL39-Cao tốc 5B-Hà Nội_ Hòa Bình- Tân Lạc 0975.852.269 Tạm dừng
53 15F – 000.65 06h00 Hòa Bình Tân Lạc CTY CPXK Thanh Long Thanh Long BX Vĩnh Niệm – QL10-Thái Bình-Nam Định-Hoà Bình-Tân Lạc ‘0949938878  
54 15B – 043.36 06h45 Hòa Bình TT Hòa Bình CTY TNHHTMVT Sơn Trường Phát Quang Sơn BX Vĩnh Niệm- QL10- Ninh Bình-Hòa Bình 0833.396.596  
55 28B – 008.98 12h50 Hòa Bình Yên Thủy HTX VT HHDL Yên Thuỷ Tài Anh  BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL1 – QL12B – BX Yên Thủy  0982.965.297   
56 28B – 007.04 18h00 Hòa Bình Yên Thủy HTX VT HHDL Yên Thuỷ Anh Thắng  BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL1 – QL12B – BX Yên Thủy  0833835111   
57 89B – 014.59 15h30 Hưng Yên Cống Tráng CTY CPVT Trường An Anh Quân BX Vĩnh Niệm-Nguyễn Văn Linh- Quán Toan- QL5-Cống Tráng- Hưng Yên 0989.061.717  
58 15F – 003.29 07h05 Hưng Yên Hưng Yên CTY TNHH Xuân Sơn Xuân Sơn BX Vĩnh Niệm – QL5 – BX Hưng Yên 0968334123  
59 15B – 036.38 15h00 Hưng Yên La Tiến CTY TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn BX Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ Nguyên Giáp – Nguyễn Văn Linh – Cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – Ngã 5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 -ĐT391 – TTNinh Giang – ĐT 396 – QL 38B – TT Trần Cao – ĐT 386 – BX La Tiến 0946269657  
60 15B – 042.94 18h30 Lai Châu Lai Châu CTY TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn BX Vĩnh Niệm – QL5 – Cầu Thanh Trì – Cầu Thăng Long – CT Nội Bài Lào Cai – QL4D – BX Lai Châu 0911110199  
61 15B – 042.13 18h30 Lai Châu Lai Châu CTY TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn BX Vĩnh Niệm – QL5 – Cầu Thanh Trì – Cầu Thăng Long – CT Nội Bài Lào Cai – QL4D – BX Lai Châu 0981270045  
62 89B – 015.96 15h30 Lai Châu Than Uyên CTY TNHH DVVT Thanh Sang Thanh Sang BX Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ Nguyên Giáp – cầu Rào 2 – Phạm Văn Đồng – ĐT 355 – Ngã 5 Kiến An – Ngã tư Quang Thanh – QL 10 – Quán Toan – QL 5 – cầu Thanh Trì – đường vành đai 3 trên cao (nút giao BigC-cầu Thanh Trì) – Đại lộ Thăng Long – QL 6 – ĐT 110 – Mường Bú (Bản Giàn) – ĐT 106 – QL 279D – QL 32 – BX Than Uyên 0983.720.068
0975.125.656
 
26F – 000.68  
63 26B – 001.27 16h30 Lai Châu Than Uyên CTY TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn BX Vĩnh Niệm – đường Bùi Viện – Ql10-QL5-QL1A-Từ Sơn – QL5 Kéo dài – QL32-Sơn Tây – Hoà Lạc -Hoà Bình – Sơn La – QL32 – BX Than Uyên 0915.393.689  
29B – 209.47  
64 15B – 00219 05h00 Lạng Sơn Bắc Lạng Sơn CTY TNHH Đức Hưng Đức Hưng BX Vĩnh Niệm – QL5 – QL37 – QL18 – QL1A – BX Phía Bắc Lạng Sơn 0989092058  
65 15B-015.66 05h30 Lạng Sơn Bắc Lạng Sơn XN TT Thương binh Quang Minh Phương Thảo BX Vĩnh Niệm – QL5 – QL37 – QL18 – QL1A – BX Phía Bắc Lạng Sơn 0386377268 Tạm dừng
66 15B-01859 06h00 Lạng Sơn Bắc Lạng Sơn CTY TNHH VT Kết Đoàn Đức Hưng BX Vĩnh Niệm – QL5 – QL37 – QL18 – QL1A – BX Phía Bắc Lạng Sơn 0989092058  
67 15B-025.33 06h30 Lạng Sơn Bắc Lạng Sơn CTY TNHH Đức Hưng Đức Hưng BX Vĩnh Niệm – QL5 – QL37 – QL18 – QL1A – BX Phía Bắc Lạng Sơn 0989092058  
68   10h30 Lạng Sơn Bắc Lạng Sơn CTY TNHH VT Kết Đoàn Phương Thảo BX Vĩnh Niệm – QL5 – QL37 – QL18 – QL1A – BX Phía Bắc Lạng Sơn 0379398555 Tạm dừng
69 15B – 034.66 11h30 Lạng Sơn Bắc Lạng Sơn CTY TNHH VT Kết Đoàn Phương Thảo BX Vĩnh Niệm – QL5 – QL37 – QL18 – QL1A – BX Phía Bắc Lạng Sơn 0379398555  
70 15B – 025.97 13h30 Lạng Sơn Bắc Lạng Sơn CTY TNHH VT Thịnh Hưng Thịnh Hưng BX Vĩnh Niệm – QL5 – QL37 – QL18 – QL1A – BX Phía Bắc Lạng Sơn 0963727737  
71 15F – 001.34 15h00 Lạng Sơn Bắc Lạng Sơn CTY Cp dầu khí Trường Anh Thiên Phúc BX Vĩnh Niệm – QL5 – QL37 – QL18 – QL1A – BX Phía Bắc Lạng Sơn 0879215215  
72 15B – 011.17 12h30 Lạng Sơn Tân Thanh CTY TNHH VT Thịnh Hưng Phương Thảo BX Tân Thanh – QL1 – QL18 – QL5 – BX Vĩnh Niệm  0912080971  
73 15B – 012.28 19h00 Lào Cai Bắc Hà CTY TNHH Sao Mai Sao mai (A) BX Vĩnh Niệm – (QL10 – TL391) – QL5 – Cầu Thanh Trì – Cao tốc (Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao IC17 – QL4E – QL70 – ĐT153 – BX Bắc Hà
(B) BX Vĩnh Niệm – đường Bùi Viện – Đường Võ Nguyên Giáp – đường Nguyễn Văn Linh – cầu An Đồng – Quốc lộ 5 – Cầu Thanh Trì – Cao tốc (Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao IC17 – Quốc lộ 4E – Quốc lộ 70 – Đường tỉnh 153 – BX Bắc Hà 
0964428999  
74 15B – 024.12 06h05 Lào Cai Sa Pa CTY TNHH Sao Mai Sao mai BX Vĩnh Niệm – QL5 – Cầu Thanh Trì – Cao tốc (Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao QL4D – QL4D – BX khách kết hợp bãi đỗ Sa Pa 911408366  
75 15B – 022.22 07h00 Lào Cai Sa Pa CTY TNHH VT Kết Đoàn Duy Long BX Vĩnh Niệm – QL5 – Cầu Thanh Trì – Cao tốc (Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao QL4D – QL4D – BX khách kết hợp bãi đỗ Sa Pa  0962661661   
76 15B – 018.66 20h00 Lào Cai T.T Lào Cai CTY TNHH VT Kết Đoàn Duy Long BX Trung tâm Lào Cai – Cao tốc Nội Bài, Lào Cai – đường Bắc Thăng Long, Nội Bài – đường Vành đai 3 trên cao – QL5 – cầu An Đồng – Nguyễn Văn Linh – BX Vĩnh Niệm 0962661661  
77 15B – 032.28 06h40 Nam Định Giao Thủy CTY TNHH VT Kết Đoàn Vũ Bình BX Vĩnh Niệm-QL10-Giao Thuỷ 0886009111  
78 15B – 045.28 07h20 Nam Định Giao Thủy CTY CP ô tô khách Hải Phòng Bảo Thắng BX Vĩnh Niệm-QL10-Giao Thuỷ 0387.645.468  
79 18B – 018.80 09h00 Nam Định Giao Thủy CTY TNHH DV ô tô Tấn Phát Gia Vinh BX Vĩnh Niệm-QL10-Giao Thuỷ 0988728176  
80 18N – 4184 13h00 Nam Định Giao Thủy HTX VTĐB Giao Thủy Gia Vinh BX Vĩnh Niệm-QL10-Giao Thuỷ 0789.252.995  
81 18B – 018.38 13h50 Nam Định Giao Thủy HTX VTĐB Giao Thủy Giao Thiện BX Vĩnh Niệm-QL10-Giao Thuỷ 0982.123.023  
82 15B – 034.47 15h45 Nam Định Giao Thủy CTY CP DVTM VT Long Tuấn Phát Tuấn Tài BX Vĩnh Niệm-QL10-Giao Thuỷ  0912338068  Tạm dừng
83   13h30 Nam Định Hải Hậu CTY TNHH VT Đại Dương Đại Dương BX Vĩnh Niệm-QL10-QL21-Hải Hậu 0975386716 Tạm dừng
84 15B – 008.63 15h00 Nam Định Hải Hậu CTY TNHH VT Đại Dương Đại Dương BX Vĩnh Niệm-QL10-QL21-Hải Hậu 0975386716  
85 18B – 008.91 16h15 Nam Định Hải Hậu CTY CP 27 – 7 Hải Hậu Xuân Tỉnh BX Vĩnh Niệm-QL10-QL21-Hải Hậu  0915303434   
86 15B – 019.42 06h35 Nam Định Nam Định CTY CP ô tô khách Hải Phòng Hoàng Nam BX Vĩnh Niệm-QL10-Nam Định 0988.866.028  
87 18B – 001.49 12h35 Nam Định Nam Định CTY CP Hà Nam Ninh Minh Đức BX Vĩnh Niệm-QL10-Nam Định 0283.848.628  
88 18F – 000.74 06h20 Nam Định Nghĩa Hưng HTX VT ĐB Quỹ Nhất Ngọc Sự BX Vĩnh Niệm-QL10-Nghĩa Hưng 0912116259  
89 15B – 041.75 06h50 Nam Định Nghĩa Hưng CTY CP ô tô khách Hải Phòng Hương Thủy BX Vĩnh Niệm-QL10-Thái Bình – Nam Định -Nghĩa Hưng 0988.866.028  
90 18B – 015.29 14h00 Nam Định Nghĩa Hưng HTX VT ĐB Quỹ Nhất Quang Soạn BX Vĩnh Niệm-QL10-Nghĩa Hưng 0912856164  
91 18B – 00074 07h45 Nam Định Quỹ Nhất HTX VT ĐB Quỹ Nhất Ngọc Sự BX Vĩnh Niệm-QL10-Quỹ Nhất 0962070770  
92 18F – 000.37 15h20 Nam Định Quỹ Nhất HTX VT ĐB Quỹ Nhất Đại Soái BX Vĩnh Niệm-QL10-Quỹ Nhất 0984353548 Tạm dừng
93 15B – 000.30 06h00 Nam Định Thịnh Long CTY TNHH VT Đại Dương Đại Dương BX Vĩnh Niệm-QL10-Thịnh Long 0912003047  
94 15B – 034.80 08h00 Nam Định Thịnh Long CTY TNHH VT Đại Dương Đại Dương BX Vĩnh Niệm-QL10-Thịnh Long 0902386765 Tạm dừng
95 18B – 022.70 11h35 Nam Định Thịnh Long CTY CP VT Đức Lượng Gia Hưng BX Vĩnh Niệm-QL10-Thịnh Long 0988700186  
96 15B – 027.65 06h25 Nam Định Trực Ninh CTY TNHH Đại Dương Đại Dương BX Vĩnh Niệm-QL10-Trực Ninh  0912759639   
97 15B – 042.99 07h15 Nam Định Trực Ninh CTY TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn BX Vĩnh Niệm-QL10-Trực Ninh 0772540725  
98 15B – 009.16 12h15 Nam Định Trực Ninh CTY TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn BX Vĩnh Niệm-QL10-Trực Ninh  0858.584.234   
99 18B – 012.88 13h10 Nam Định Trực Ninh CTY TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn BX Vĩnh Niệm-QL10-Trực Ninh  0914.211.476   
100 15B – 030.80 13h45 Nam Định Trực Ninh CTY TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn BX Vĩnh Niệm-QL10-Trực Ninh 0868567807  
101 15B – 027.22 06h45 Nam Định Xuân Trường CTY TNHH VT Kết Đoàn Việt Trung BX Xuân Trường – TL489 – QL21 – Đường Lê Đức Thọ – QL10 – BX Vĩnh Niệm 0903232847 Tạm dừng
102 15B – 026.55 14h10 Nam Định Xuân Trường CTY TNHH VT Kết Đoàn Việt Trung BX Xuân Trường – TL489 – QL21 – Đường Lê Đức Thọ – QL10 – BX Vĩnh Niệm 0913004986  
103 15B – 044.12 09h25 Nam Định Ý Yên CTY TNHH VT Đại Dương Việt Dũng BX Vĩnh Niệm-QL10-Ý Yên   0914.540.128   
104 15B – 023.14 07h20 Ninh Bình Kim Đông CTY TNHH VT Kết Đoàn Ba Duy BX Vĩnh Niệm-QL10-QL12B kéo dài-Kim Đông  0965210068   
105 35F – 000.02 11h55 Ninh Bình Kim Đông HTX VT ô tô TP Ninh Bình Văn Kiều BX Vĩnh Niệm-QL10-QL12B kéo dài-Kim Đông 0962437026  
106 35B – 013.11 14h00 Ninh Bình Kim Đông HTX VT ô tô TP Ninh Bình Văn Phương BX Vĩnh Niệm-QL10-QL12B kéo dài-Kim Đông 0915437026  
107 16N – 0375 08h15 Ninh Bình Kim Sơn CTY CP ô tô khách Hải Phòng Ánh Dương BX Vĩnh Niệm- QL10- Kim Sơn 09199527776 Tạm dừng
108 15B – 030.19 13h25 Ninh Bình Kim Sơn CTY CPXK Thanh Long Ánh Dương BX Vĩnh Niệm- QL10- Kim Sơn 0912256498  
109 15F – 003.44 08h00 Ninh Bình Nho Quan CTY CPXK Thanh Long Quyền Linh  BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL1 – Nho Quan 0949938878  
110 35B – 000.81 10h15 Ninh Bình Nho Quan HTX VT ô tô TP Ninh Bình Minh Trang BX Vĩnh Niệm – QL10 – Nho Quan 0949085368  
111 35F – 000.01 11h10 Ninh Bình Nho Quan CTY TNHH VT Kết Đoàn Anh Thắng BX Vĩnh Niệm – QL10 – Nho Quan  0976030136   
112 35B – 012.58 14h30 Ninh Bình Nho Quan HTX VT ô tô TP Ninh Bình Anh Tài BX Vĩnh Niệm – QL10- Nho Quan 0983974279  
113 19B – 01022 07h00 Phú Thọ Lâm Thao CTY CP TM&VT Nhật Minh Nhật Minh  BX Lâm Thao – QL32C – QL2 – đường Võ Nguyên Giáp – QL5 kéo dài – cầu Đông Trù – QL5 – cầu An Đồng – đường Nguyễn Văn Linh – Võ Nguyên Giáp – BX Vĩnh Niệm 0125.898766  
114 19B – 015.65 13h20 Phú Thọ Lâm Thao CTY CP TM&VT Nhật Minh Nhật Minh  BX Lâm Thao – QL32C – QL2 – đường Võ Nguyên Giáp – QL5 kéo dài – cầu Đông Trù – QL5 – cầu An Đồng – đường Nguyễn Văn Linh – Võ Nguyên Giáp – BX Vĩnh Niệm 0943885522  
115 19F-00091 14h30 Phú Thọ Mỹ Lung CTY Phúc Hưng Phúc Hưng  BX BX Vĩnh Niệm – đường Võ Nguyên Giáp – đường Nguyễn Văn Linh – cầu An Đồng – QL 5 – cầu Đông Trù – đường Võ Nguyên Giáp – QL 2 – đường Hùng Vương – QL 2 – QL 32C – ĐT 313 – QL 70B – BX Mỹ Lung  0972,660,660  Tạm dừng
116 19B – 003.59 12h10 Phú Thọ Phú Thọ CTY CP TM & VT Hoàng Hà Hoàng Hà BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-QL2-Phú Thọ 0948954289  
117   06h00 Phú Thọ Thanh Sơn HTX VT Hồng Hà Trình Cường BX Vĩnh Niệm-QL5-QL2-QL32C-QL32A-BX Thanh Sơn 0976288769  
118 19B – 016.10 12h05 Phú Thọ Thanh Sơn HTX VT Hồng Hà Trình Cường BX Vĩnh Niệm-QL5-QL2-QL32C-QL32A-BX Thanh Sơn  0912.305.207   
119 26F – 000.75 17h30 Sơn La Sơn La CTY CP thương binh 30-4 Sơn La Sốp Cộp BX Vĩnh Niệm-QL5-QL6-Sơn La 0984469997  
120 15B – 022.58 17h30 Sơn La Sơn La CTY TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn BX Vĩnh Niệm-QL5-QL6-Sơn La  0914664634   
121 17B – 016.77 09h50
16h25
Thái Bình Đông Hưng CTY CP VTCK ô tô Quỳnh Hưng Hoàng Trung  BX Vĩnh Niệm – QL10- Đông Hưng 0912.470.865  
122 15B – 026.61 06h25 Thái Bình Hưng Hà CTY TNHH VT Đại Dương Đại Dương BX Vĩnh Niệm-QL10-QL39-Hưng Hà 0914771251  
123 17B – 007.18 07h25 Thái Bình Hưng Hà CTY CP VTCK ô tô Quỳnh Hưng Anh Tuấn BX Vĩnh Niệm-QL10-QL39-Hưng Hà 0916116257  
124 15B – 034.18 12h30 Thái Bình Hưng Hà CTY CP VTCK ô tô Quỳnh Hưng Huế Tư BX Vĩnh Niệm-QL10-QL39-Hưng Hà 0972487668  
125 15B – 002.32 13h45 Thái Bình Hưng Hà CTY CP VTCK ô tô Quỳnh Hưng Thái Hà BX Vĩnh Niệm-QL10-QL39-Hưng Hà 0913306127  
126 15B – 031.44 08h15 Thái Bình Kiến Xương CTY TNHH VT Đại Dương Đại Dương BX Vĩnh Niệm-QL10-Kiến Xương 0942504953  
127 17B – 013.07 08h40
15h30
Thái Bình Kiến Xương CTY TNHH TM&DVVT Thịnh Phú Xuân Vụ BX Vĩnh Niệm-QL10-Kiến Xương 0983959767  
128 17B – 00113 12h30 Thái Bình Kiến Xương CTY TNHH TM&DVVT Thịnh Phú Xuân Vụ BX Vĩnh Niệm-QL10-Kiến Xương 0904139689  
129 17B – 016.89 12h50 Thái Bình Kiến Xương XN Vận tải Tiến Bộ Hoàng Biển BX Vĩnh Niệm-QL10-Kiến Xương 0904553236  
130 17B – 002.42 17h20 Thái Bình Kiến Xương CTY TNHH TM&DVVT Thịnh Phú Xuân Vụ BX Vĩnh Niệm-QL10-Kiến Xương 036.3821520  
131 17B – 004.72 08h55
14h45
Thái Bình Quỳnh Côi XN Vận tải Tiến Bộ An Khang BX Vĩnh Niệm-QL10-Quỳnh Côi 0358.535.528  
132   09h15
16h00
Thái Bình Thái Thụy CTY TNHH VT Kết Đoàn Điềm Tiệp BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL39 – BX Thái Thụy  0982347336  Tạm dừng
133 17B – 019.68 13h05 Thái Bình Thái Thụy XN VTHK Thái Thuỵ Hoàng Huy BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL39 – BX Thái Thụy 0394027306  
134 17B – 018.42 13h20 Thái Bình Thái Thụy XN Vận tải Tiến Bộ Chi Lụa BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL39 – BX Thái Thụy 0983.378.151  
135 17B – 013.62 15h20 Thái Bình Thái Thụy XN VTHK Thái Thuỵ Phương Thủy BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL39 – BX Thái Thụy 0919.147.525  
136 15B – 032.97 06h05 Thái Bình Thái Thụy  CTY CPXK Thanh Long Thanh Long BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL39 – BX Thái Thụy 0973396268  
137 15B – 034.76 07h10  Thái Bình Tiền Hải  CTY TNHH VT Thịnh Hưng Thịnh Hưng BX Vĩnh Niệm-QL10-QL37-Tiền Hải 0912.758.566  
138 15B – 041.37 07h55 Thái Bình Tiền Hải  CTY TNHH VT Kết Đoàn Trung Dũng BX Vĩnh Niệm-QL10-QL37-Tiền Hải 0902027968  
139 17B – 017.65 10h05
18h10
Thái Bình Tiền Hải  CTY TNHH TM&DVVT Thịnh Phú Xuân Vụ BX Vĩnh Niệm-QL10-QL37-Tiền Hải 0961330866  
140 15B – 022.36 13h40 Thái Bình Tiền Hải  CTY TNHH VT Thịnh Hưng Thịnh Hưng BX Vĩnh Niệm-QL10-QL37-Tiền Hải ‘0915.844.690  
141 17B – 005.01 15h05 Thái Bình Tiền Hải  CTY CPXK Thanh Long Thanh Long BX Vĩnh Niệm-QL10-QL37-Tiền Hải 0912496441  
142   16h40 Thái Bình TT Thái Bình CTY TNHH VT Đại Dương Đại Dương BX Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ Nguyên Giáp – Nguyễn Văn Linh – Cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – Ngã 5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – BX Trung tâm TP Thái Bình  0966.798.456  Tạm dừng
143 Theo đăng ký 06h00 – 17h00
(120 phút/ chuyến
Thái Bình TT Thái Bình CTY TNHH VT Bus Hải Phòng Hải Âu BX Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ Nguyên Giáp – Phạm Văn Đồng – Cao tốc HN-HP – QL10 – BX Trung tâm TP Thái Bình  02253.717.717   
144 20B – 019.32 13h30 Thái Nguyên Phú Bình CTY CP VTHK Thái Nguyên Lê Dược BX Vĩnh Niệm-QL5-QL1-QL37-Phú Bình 0984289120  
145 20B – 024.41 14h45 Thái Nguyên Phú Bình CTY CP VTHK Thái Nguyên Lê Dược BX Vĩnh Niệm-QL5-QL1-QL37-Phú Bình 0943289120  
147 15F – 000.38 05h30
06h30
07h30
08h30
09h15
Thái Nguyên TT.Thái Nguyên CTY CP Đầu tư TMVT Trung Dũng Trung Dũng BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-Trung tâm TP.Thái Nguyên  0972.98.1234   
148 15B – 043.99 Thái Nguyên TT.Thái Nguyên CTY CP Đầu tư TMVT Trung Dũng Trung Dũng BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-Trung tâm TP.Thái Nguyên  0986596796   
149 15B – 034.04 Thái Nguyên TT.Thái Nguyên CTY CP Đầu tư TMVT Trung Dũng Trung Dũng BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-Trung tâm TP.Thái Nguyên 0972981234  
150 15B – 044.09 Thái Nguyên TT.Thái Nguyên CTY CP Đầu tư TMVT Trung Dũng Trung Dũng BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-Trung tâm TP.Thái Nguyên 0986596796  
151 15B – 043.64 Thái Nguyên TT.Thái Nguyên CTY CP Đầu tư TMVT Trung Dũng Trung Dũng BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-Trung tâm TP.Thái Nguyên 0936994409  
152 15B-035.07 Thái Nguyên TT.Thái Nguyên CTY CP Đầu tư TMVT Trung Dũng Trung Dũng BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-Trung tâm TP.Thái Nguyên 0972.981.234  
153 15B – 043.75 Thái Nguyên TT.Thái Nguyên CTY CP Đầu tư TMVT Trung Dũng Trung Dũng BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-Trung tâm TP.Thái Nguyên 0982.252.559  
154 15B – 033.44 Thái Nguyên TT.Thái Nguyên CTY CP Đầu tư TMVT Trung Dũng Trung Dũng BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-Trung tâm TP.Thái Nguyên 0936.994.409  
155 20B – 021.65 10h00 Thái Nguyên TT.Thái Nguyên CTY CP VTHK Thái Nguyên Hải Nguyên BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-Trung tâm TP.Thái Nguyên 0982252559  
156 20B – 020.58 10h45 Thái Nguyên TT.Thái Nguyên CTY CP VTHK Thái Nguyên Trung Sơn BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-Trung tâm TP.Thái Nguyên 0914996463  
157 15B – 009.68 12h45 Thái Nguyên TT.Thái Nguyên CTY CPXK Thanh Long Kiên Oanh BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-Trung tâm TP.Thái Nguyên 0983297688  
158 20B – 004.80 13h45 Thái Nguyên TT.Thái Nguyên CTY CP VTHK Thái Nguyên Khánh Tùng BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-Trung tâm TP.Thái Nguyên 0915877468  
159 20B – 009.78 14h15 Thái Nguyên TT.Thái Nguyên DN tư nhân Nam Hải Thái Nguyên Linh Trang BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-Trung tâm TP.Thái Nguyên 0983262978  
146 20B – 022.46 15h15 Thái Nguyên Thái Nguyên DN tư nhân Nam Hải Thái Nguyên Linh Trang BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-Trung tâm TP.Thái Nguyên 0912380329  
160 22B – 008.98 06h10 Tuyên Quang Chiêm Hóa CTY TNHH Quang Bắc Quang Bắc BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường Nguyễn Văn Linh – đường Lý Sơn – cầu Đông Trù -đường Trường Sa – đường Hoàng Sa – đường Võ Văn Kiệt – QL2 – ĐT90 – BX Chiêm Hoá 0273.851360 Tạm dừng
161 22B – 007.26 19h00 Tuyên Quang Chiêm Hóa CTY TNHH Quang Bắc Quang Bắc BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường Nguyễn Văn Linh – đường Lý Sơn – cầu Đông Trù -đường Trường Sa – đường Hoàng Sa – đường Võ Văn Kiệt – QL2 – ĐT90 – BX Chiêm Hoá 0976245588  
162 22F – 000.04 04h50 Tuyên Quang Sơn Dương CTY TNHH VT Kết Đoàn Trung Dũng BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-QL2-QL2C-Sơn Dương 0962995299  
163 22B – 004.07 14h30 Tuyên Quang Sơn Dương HTX VT ô tô Thành Tuyên Trung Dũng BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-QL2-QL2C-Sơn Dương 0982995299 Tạm dừng
164 15B – 001.68 04h05 Tuyên Quang Tuyên Quang CTY CP TM&VT Thuận Phú Thành Quân Mạnh BX Vĩnh Niệm – QL5 – Cầu Đuống – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – cao tốc (Nội Bài, Lào Cai) – QL2 – BX Tuyên Quang 0313.357627 Tạm dừng
165 15B – 042.50 04h20 Tuyên Quang Tuyên Quang CTY CP TM&VT Thuận Phú Thành Quân Mạnh BX Vĩnh Niệm – QL5 – Cầu Đuống – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – cao tốc (Nội Bài, Lào Cai) – QL2 – BX Tuyên Quang 0912362938  
166 22B – 007.89 14h00 Tuyên Quang Tuyên Quang HTX VT ô tô Thành Tuyên Tấn Lợi  BX Vĩnh Niệm – QL5 – Cầu Đuống – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – cao tốc (Nội Bài, Lào Cai) – QL2 – BX Tuyên Quang 0273.823322 Tạm dừng
167 15B – 026.22 05h15 Việt Trì Việt Trì CTY TNHH VT Kết Đoàn Việt Trì BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường vành đai 3 trên cao – nút giao BigC Đại lộ Thăng Long – Đại lộ Thăng Long – Đường 70 – QL32 – QL2C – QL2 – BX Việt Trì  0915.289.424   
168 19B – 009.21 05h30 Việt Trì Việt Trì CTY CP TM & VT Hoàng Hà Hoàng Hà BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-QL2-Việt Trì 0914287948  
169 15B – 025.16 06h15 Việt Trì Việt Trì CTY TNHH VT Kết Đoàn Việt Trì BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường vành đai 3 trên cao – nút giao BigC Đại lộ Thăng Long – Đại lộ Thăng Long – Đường 70 – QL32 – QL2C – QL2 – BX Việt Trì  0915.289.425   
170 15B – 026.34 08h00 Việt Trì Việt Trì CTY TNHH VT Kết Đoàn Việt Trì BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường vành đai 3 trên cao – nút giao BigC Đại lộ Thăng Long – Đại lộ Thăng Long – Đường 70 – QL32 – QL2C – QL2 – BX Việt Trì  0915.289.426   
171 15B – 024.81 09h15 Việt Trì Việt Trì CTY TNHH VT Kết Đoàn Việt Trì BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường vành đai 3 trên cao – nút giao BigC Đại lộ Thăng Long – Đại lộ Thăng Long – Đường 70 – QL32 – QL2C – QL2 – BX Việt Trì  0915.289.427   
172 15B – 026.83 09h30 Việt Trì Việt Trì CTY TNHH VT Kết Đoàn Việt Trì BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường vành đai 3 trên cao – nút giao BigC Đại lộ Thăng Long – Đại lộ Thăng Long – Đường 70 – QL32 – QL2C – QL2 – BX Việt Trì  0915.289.428   
173 15B – 026.57 10h30 Việt Trì Việt Trì CTY TNHH VT Kết Đoàn Việt Trì BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường vành đai 3 trên cao – nút giao BigC Đại lộ Thăng Long – Đại lộ Thăng Long – Đường 70 – QL32 – QL2C – QL2 – BX Việt Trì  0915.289.429   
174 15B – 025.93 11h15 Việt Trì Việt Trì CTY TNHH VT Kết Đoàn Việt Trì BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường vành đai 3 trên cao – nút giao BigC Đại lộ Thăng Long – Đại lộ Thăng Long – Đường 70 – QL32 – QL2C – QL2 – BX Việt Trì  0915.289.430   
175 19B – 001.35 12h45 Việt Trì Việt Trì CTY CP TM & VT Hoàng Hà Hoàng Hà BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-QL2-Việt Trì 0915007167  
176 15B – 026.10 12h45 Việt Trì Việt Trì CTY TNHH VT Kết Đoàn Việt Trì BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường vành đai 3 trên cao – nút giao BigC Đại lộ Thăng Long – Đại lộ Thăng Long – Đường 70 – QL32 – QL2C – QL2 – BX Việt Trì  0915.289.431   
177 15B – 022.66 13h40 Việt Trì Việt Trì CTY TNHH VT Kết Đoàn Việt Trì BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường vành đai 3 trên cao – nút giao BigC Đại lộ Thăng Long – Đại lộ Thăng Long – Đường 70 – QL32 – QL2C – QL2 – BX Việt Trì  0915.289.432   
178 15B – 021.88 15h00 Việt Trì Việt Trì CTY TNHH VT Kết Đoàn Việt Trì BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường vành đai 3 trên cao – nút giao BigC Đại lộ Thăng Long – Đại lộ Thăng Long – Đường 70 – QL32 – QL2C – QL2 – BX Việt Trì  0915.289.433   
179 15B – 022.33 17h00 Việt Trì Việt Trì CTY TNHH VT Kết Đoàn Việt Trì BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường vành đai 3 trên cao – nút giao BigC Đại lộ Thăng Long – Đại lộ Thăng Long – Đường 70 – QL32 – QL2C – QL2 – BX Việt Trì  0915.289.434   
180 15B – 029.52   Việt Trì Việt Trì CTY TNHH VT Kết Đoàn Việt Trì BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường vành đai 3 trên cao – nút giao BigC Đại lộ Thăng Long – Đại lộ Thăng Long – Đường 70 – QL32 – QL2C – QL2 – BX Việt Trì  0915.289.435   
181 15B – 024.33   Việt Trì Việt Trì CTY TNHH VT Kết Đoàn Việt Trì BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường vành đai 3 trên cao – nút giao BigC Đại lộ Thăng Long – Đại lộ Thăng Long – Đường 70 – QL32 – QL2C – QL2 – BX Việt Trì  0915.289.436   
182 21B – 006.10 06h20 Yên Bái Lục Yên CTY CP VT Thủy bộ Yên Bái Cầu Mè BX Vĩnh Niệm – Võ Nguyên Giáp – Đường Nguyễn Văn Linh – cầu An Đồng – QL5 – nút giao cầu Thanh Trì – QL1 – QL18 – QL2 – Ngã ba Vĩnh Tuy – Phố Cáo – Tỉnh lộ 171 – BX Lục Yên 0963090738  
183 21B -008.34 06h20 Yên Bái Lục Yên CTY CP VT Thủy bộ Yên Bái Cầu Mè BX Vĩnh Niệm – Võ Nguyên Giáp – Đường Nguyễn Văn Linh – cầu An Đồng – QL5 – nút giao cầu Thanh Trì – QL1 – QL18 – QL2 – Ngã ba Vĩnh Tuy – Phố Cáo – Tỉnh lộ 171 – BX Lục Yên 0293.866791  
184 21B – 005.71 18h40 Yên Bái Lục Yên CTY CP VT Thủy bộ Yên Bái Cầu Mè BX Vĩnh Niệm – Võ Nguyên Giáp – Đường Nguyễn Văn Linh – cầu An Đồng – QL5 – nút giao cầu Thanh Trì – QL1 – QL18 – QL2 – Ngã ba Vĩnh Tuy – Phố Cáo – Tỉnh lộ 171 – BX Lục Yên  0965.732.928   
185 21B – 004.37 18h40 Yên Bái Lục Yên CTY CP VT Thủy bộ Yên Bái Cầu Mè BX Vĩnh Niệm – Võ Nguyên Giáp – Đường Nguyễn Văn Linh – cầu An Đồng – QL5 – nút giao cầu Thanh Trì – QL1 – QL18 – QL2 – Ngã ba Vĩnh Tuy – Phố Cáo – Tỉnh lộ 171 – BX Lục Yên  0965.732.929   
186 21B-004.77 18h40 Yên Bái Lục Yên CTY CP VT Thủy bộ Yên Bái Cầu Mè BX Vĩnh Niệm – Võ Nguyên Giáp – Đường Nguyễn Văn Linh – cầu An Đồng – QL5 – nút giao cầu Thanh Trì – QL1 – QL18 – QL2 – Ngã ba Vĩnh Tuy – Phố Cáo – Tỉnh lộ 171 – BX Lục Yên  0965.732.930   
187 14B – 027.53 05h30 Yên Bái Nghĩa Lộ CTY TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn BX Vĩnh Niệm – QL5 – Cầu Thanh Trì – Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thanh Trì – BigC) – Đại lộ Thăng Long – QL21 – QL32 – QL37 – BX Nghĩa Lộ   0911426222   
188 14F-00392 20h00 Yên Bái Nghĩa Lộ CTY TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn BX Vĩnh Niệm – QL5 – Cầu Thanh Trì – Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thanh Trì – BigC) – Đại lộ Thăng Long – QL21 – QL32 – QL37 – BX Nghĩa Lộ   0964713713   
189 21B – 007.48 05h00 Yên Bái Yên Bái CTY CP VT Thủy bộ Yên Bái Tuấn Hải BX Vĩnh Niệm – Võ Nguyên Giáp – Đường Nguyễn Văn Linh – cầu An Đồng – QL5 – cầu Đông Trù – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – đường Võ Văn Kiệt – cao tốc Nội Bài, Lào Cai – Nút giao IC9 – QL2 – QL37 – BX Yên Bái 0982441135  
190 21B – 006.79 12h30 Yên Bái Yên Bái CTY CP VT Thủy bộ Yên Bái Quảng Anh BX Vĩnh Niệm – Võ Nguyên Giáp – Đường Nguyễn Văn Linh – cầu An Đồng – QL5 – cầu Đông Trù – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – đường Võ Văn Kiệt – cao tốc Nội Bài, Lào Cai – Nút giao IC9 – QL2 – QL37 – BX Yên Bái 0986937418