Doanh nghiệp vận tải – Kết Đoàn

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH vận tải Kết Đoàn

Số điện thoại:

Hoạt động tại bến các tuyến:

  • Vĩnh Niệm – Lạng Sơn
  • Vĩnh Niệm – Thái Bình
  • Vĩnh Niệm – Nam Định
  • Vĩnh Niệm – Phú Thọ
  • Vĩnh Niệm – Lào Cai, Sapa
  • Vĩnh Niệm – Sơn La, Lai Châu
  • Vĩnh Niệm – Ninh Bình
  • Vĩnh Niệm – Bắc Ninh
  • Vĩnh Niệm – Thanh Hóa
  • Vĩnh Niệm – Điện Biên