Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711
Vĩnh Niệm đến bến Giờ chạy Nhà xe Lộ trình xe chạy Giá vé
Tuyên Quang 4h25 Quân Mạnh Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 - cầu Đuống - đường Hoàng Sa - Trường Sa - cao tốc Nội Bài Lào Cai - QL2 - Tuyên Quang 190.000đ
Tuyên Quang 13h50 Tấn Lợi Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 - cầu Đuống - đường Hoàng Sa - Trường Sa - cao tốc Nội Bài Lào Cai - QL2 - Tuyên Quang 208.000đ
Chiêm Hóa 6h10 - 19h00 Quang Bắc Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 - NV Linh - đường Lý Sơn - cầu Đông Trù - đường Trường Sa - Hoàng Sa - Võ Văn Kiệt - QL2 - ĐT90 - Chiêm Hóa 180.000đ
Sơn Dương 4h50 Kết Đoàn Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 - QL3 - QL2 - QL2C - Sơn Dương 150.000đ
Sơn Dương 14h20 Trung Dũng Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 - QL3 - QL2 - QL2C - Sơn Dương 156.000đ