Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711

Vĩnh Niệm đến bến Giờ chạy Nhà xe Lộ trình xe chạy Giá vé
Tuyên Quang 4h25 Quân Mạnh Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – QL5 – cầu Đuống – đường Hoàng Sa – Trường Sa – cao tốc Nội Bài Lào Cai – QL2 – Tuyên Quang 190.000đ
Tuyên Quang 13h50 Tấn Lợi Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – QL5 – cầu Đuống – đường Hoàng Sa – Trường Sa – cao tốc Nội Bài Lào Cai – QL2 – Tuyên Quang 208.000đ
Chiêm Hóa 6h10 – 19h00 Quang Bắc Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – QL5 – NV Linh – đường Lý Sơn – cầu Đông Trù – đường Trường Sa – Hoàng Sa – Võ Văn Kiệt – QL2 – ĐT90 – Chiêm Hóa 180.000đ
Sơn Dương 4h50 Kết Đoàn Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – QL5 – QL3 – QL2 – QL2C – Sơn Dương 150.000đ
Sơn Dương 14h20 Trung Dũng Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – QL5 – QL3 – QL2 – QL2C – Sơn Dương 156.000đ