Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711
Vĩnh Niệm đến bến Giờ chạy Nhà xe Lộ trình xe chạy Giá vé
Phú Bình 7h00 - 13h30 Lê Dược Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 - QL1 - QL37 - Phú Bình 120.000đ
TP. Thái Nguyên 5h30 - 6h30, 7h30 - 8h30, 9h15 Trung Dũng Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 - QL3 - TP. Thái Nguyên 120.000đ
TP. Thái Nguyên 10h00 - 10h45 Trung Sơn Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 - QL3 - TP. Thái Nguyên 120.000đ
TP. Thái Nguyên 12h45 Kiên Oanh Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 - QL3 - TP. Thái Nguyên 120.000đ
TP. Thái Nguyên 13h45 Khánh Tùng Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 - QL3 - TP. Thái Nguyên 120.000đ
TP. Thái Nguyên 14h15 - 15h15 Hải Nam (Linh Trang) Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 - QL3 - TP. Thái Nguyên 115.000đ