Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711

Vĩnh Niệm đến bến Giờ chạy Nhà xe Lộ trình xe chạy Giá vé
TP. Thái Bình 6h00 – 7h00, 8h00 – 9h00, 10h00 – 11h00, 13h00 – 14h00, 15h00 – 16h00, 17h00 – 18h00 Hải Âu Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – Phạm Văn Đồng – nút cao tốc 353 Đồ Sơn – cao tốc HP-HN – nút cao tốc An Lão – QL10 – Bx. TP Thái Bình 65.000đ
TP. Thái Bình 16h40 Hưng Thịnh Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – Thái Bình 60.000đ
Thái Thụy 9h15 – 16h00 Điềm Tiệp Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – QL 39 – Thái Thụy 55.000đ
Thái Thụy 6h05 Trung Đức Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – QL 39 – Thái Thụy 60.000đ
Thái Thụy 14h00 Hoàng Huy Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – QL 39 – Thái Thụy 45.000đ
Đông Hưng 9h50 – 16h25 Hoàng Trung Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – Đông Hưng 50.000đ
Kiến Xương 8h15 Hưng Thịnh Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – Kiến Xương 65.000đ
Kiến Xương 8h40 – 15h30, 12h30 – 17h20 Xuân Vụ Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – Kiến Xương 60.000đ
Kiến Xương 12h50 Hoàng Biển Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – Kiến Xương 60.000đ
Hưng Hà 6h25 Anh Tuấn Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – QL39- Hưng Hà 65.000đ (15B-02661)
Hưng Hà 7h20 Anh Tuấn Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – QL39- Hưng Hà 60.000đ (17B-00718)
Hưng Hà 12h30 Huế Tư Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – QL39- Hưng Hà 60.000đ
Hưng Hà 14h30 Thái Hà Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – QL39- Hưng Hà 60.000đ
Tiền Hải 7h55 Trung Dũng Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – QL37 – Tiền Hải 70.000đ
Tiền Hải 10h05 – 18h10 Xuân Vụ Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – QL37 – Tiền Hải 60.000đ
Tiền Hải 15h05 Thanh Long Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – QL37 – Tiền Hải 70.000đ