Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711
Vĩnh Niệm đến bến Giờ chạy Nhà xe Lộ trình xe chạy Giá vé
TP. Thái Bình 6h00 - 7h00, 8h00 - 9h00, 10h00 - 11h00, 13h00 - 14h00, 15h00 - 16h00, 17h00 - 18h00 Hải Âu Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - Phạm Văn Đồng - nút cao tốc 353 Đồ Sơn - cao tốc HP-HN - nút cao tốc An Lão - QL10 - Bx. TP Thái Bình 65.000đ
TP. Thái Bình 16h40 Hưng Thịnh Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 - Thái Bình 60.000đ
Thái Thụy 9h15 - 16h00 Điềm Tiệp Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 - QL 39 - Thái Thụy 55.000đ
Thái Thụy 6h05 Trung Đức Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 - QL 39 - Thái Thụy 60.000đ
Thái Thụy 14h00 Hoàng Huy Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 - QL 39 - Thái Thụy 45.000đ
Đông Hưng 9h50 - 16h25 Hoàng Trung Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 - Đông Hưng 50.000đ
Kiến Xương 8h15 Hưng Thịnh Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 - Kiến Xương 65.000đ
Kiến Xương 8h40 - 15h30, 12h30 - 17h20 Xuân Vụ Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 - Kiến Xương 60.000đ
Kiến Xương 12h50 Hoàng Biển Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 - Kiến Xương 60.000đ
Hưng Hà 6h25 Anh Tuấn Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 - QL39- Hưng Hà 65.000đ (15B-02661)
Hưng Hà 7h20 Anh Tuấn Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 - QL39- Hưng Hà 60.000đ (17B-00718)
Hưng Hà 12h30 Huế Tư Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 - QL39- Hưng Hà 60.000đ
Hưng Hà 14h30 Thái Hà Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 - QL39- Hưng Hà 60.000đ
Tiền Hải 7h55 Trung Dũng Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 - QL37 - Tiền Hải 70.000đ
Tiền Hải 10h05 - 18h10 Xuân Vụ Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 - QL37 - Tiền Hải 60.000đ
Tiền Hải 15h05 Thanh Long Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 - QL37 - Tiền Hải 70.000đ