Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711

Vĩnh Niệm đến bến Giờ chạy Nhà xe Lộ trình xe chạy Giá vé
Sơn La 17h30 Kết Đoàn Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu An Đồng – QL5 – QL 6 -Sơn La 300.000đ
Sơn La 17h30 Kết Đoàn Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu An Đồng – QL5 – QL 6 -Sơn La 290.000đ