Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711
Vĩnh Niệm đến bến Giờ chạy Nhà xe Lộ trình xe chạy Giá vé
Sơn La 17h30 Kết Đoàn Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu An Đồng - QL5 - QL 6 -Sơn La 300.000đ
Sơn La 17h30 Kết Đoàn Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu An Đồng - QL5 - QL 6 -Sơn La 290.000đ