Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711
Vĩnh Niệm đến bến Giờ chạy Nhà xe Lộ trình xe chạy Giá vé
Việt Trì 5h30 - 12h45 Hoàng Hà Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 - QL3 - QL 2 - Việt Trì 115.000đ
Việt Trì chạy từ 5h15 đến 16h45 Kết Đoàn Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 - QL3 - QL 2 - Việt Trì 130.000đ
Phú Thọ 12h10 Hoàng Hà Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 - QL3 - QL 2 - Phú Thọ 130.000đ
Thanh Sơn 6h00 - 12h05 Trình Cường Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 - QL2 - QL 32C - QL32A - Thanh Sơn 120.000đ
Lâm Thao 7h00 - 13h20 Nhật Minh Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 - cầu Đông Trù - QL5 kéo dài - Võ N Giáp - QL2 - QL32C - Lâm Thao 120.000đ