Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711

Vĩnh Niệm đến bến Giờ chạy Nhà xe Lộ trình xe chạy Giá vé
Việt Trì 5h30 – 12h45 Hoàng Hà Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – QL5 – QL3 – QL 2 – Việt Trì 115.000đ
Việt Trì chạy từ 5h15 đến 16h45 Kết Đoàn Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – QL5 – QL3 – QL 2 – Việt Trì 130.000đ
Phú Thọ 12h10 Hoàng Hà Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – QL5 – QL3 – QL 2 – Phú Thọ 130.000đ
Thanh Sơn 6h00 – 12h05 Trình Cường Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – QL5 – QL2 – QL 32C – QL32A – Thanh Sơn 120.000đ
Lâm Thao 7h00 – 13h20 Nhật Minh Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – QL5 – cầu Đông Trù – QL5 kéo dài – Võ N Giáp – QL2 – QL32C – Lâm Thao 120.000đ