Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711
Vĩnh Niệm đến bến Giờ chạy Nhà xe Lộ trình xe chạy Giá vé
TP. Nam Định (BigC Nam Định) 6h00 - 7h00, 8h00 - 9h00, 10h00 - 11h00, 13h00 - 14h00, 15h00 - 16h00, 17h00 - 18h00 Hải Âu Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - Phạm Văn Đồng - nút cao tốc 353 Đồ Sơn - cao tốc HP-HN - nút cao tốc An Lão - QL10 - Bx. TP Thái Bình 80.000đ
Hải Hậu 15h00 Đại Dương Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 - QL21 - Hải Hậu 80.000đ
Hải Hậu 16h15 Xuân Tỉnh Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 - QL21 - Hải Hậu 80.000đ
Giao Thủy 6h40 Vũ Bình Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 - Giao Thủy 80.000đ
Giao Thủy 9h00 - 13h00 Gia Vinh Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 - Giao Thủy 80.000đ
Giao Thủy 15h40 Tuấn Tài Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 - Giao Thủy 90.000đ
Thịnh Long 6h00 - 8h00 Đại Dương Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 - Thịnh Long 80.000đ
Thịnh Long 11h35 Gia Hưng Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 - Thịnh Long 80.000đ
Quỹ Nhất 7h45 Ngọc Sự Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 - Quỹ Nhất 80.000đ
Quỹ Nhất 15h20 Đại Soái Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 - Quỹ Nhất 80.000đ
Nghĩa Hưng 6h20 Ngọc Sự Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 - Nghĩa Hưng 80.000đ
Nghĩa Hưng 14h00 Quang Soạn Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 - Nghĩa Hưng 100.000đ (18B-01529)
Trực Ninh 7h15 - 12h15, 13h10 -13h45 Kết Đoàn Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 - Trực Ninh 70.000đ
Xuân Trường 6h45 - 14h10 Việt Trung Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 - Lê Đức Thọ - QL 21 - TL 489 - Xuân Trường 80.000đ
Ý Yên 9h25 Đại Dương Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt - QL10 -Ý Yên 80.000đ