Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711

Vĩnh Niệm đến bến Giờ chạy Nhà xe Lộ trình xe chạy Giá vé
TP. Nam Định (BigC Nam Định) 6h00 – 7h00, 8h00 – 9h00, 10h00 – 11h00, 13h00 – 14h00, 15h00 – 16h00, 17h00 – 18h00 Hải Âu Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – Phạm Văn Đồng – nút cao tốc 353 Đồ Sơn – cao tốc HP-HN – nút cao tốc An Lão – QL10 – Bx. TP Thái Bình 80.000đ
Hải Hậu 15h00 Đại Dương Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – QL21 – Hải Hậu 80.000đ
Hải Hậu 16h15 Xuân Tỉnh Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – QL21 – Hải Hậu 80.000đ
Giao Thủy 6h40 Vũ Bình Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – Giao Thủy 80.000đ
Giao Thủy 9h00 – 13h00 Gia Vinh Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – Giao Thủy 80.000đ
Giao Thủy 15h40 Tuấn Tài Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – Giao Thủy 90.000đ
Thịnh Long 6h00 – 8h00 Đại Dương Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – Thịnh Long 80.000đ
Thịnh Long 11h35 Gia Hưng Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – Thịnh Long 80.000đ
Quỹ Nhất 7h45 Ngọc Sự Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – Quỹ Nhất 80.000đ
Quỹ Nhất 15h20 Đại Soái Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – Quỹ Nhất 80.000đ
Nghĩa Hưng 6h20 Ngọc Sự Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – Nghĩa Hưng 80.000đ
Nghĩa Hưng 14h00 Quang Soạn Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – Nghĩa Hưng 100.000đ (18B-01529)
Trực Ninh 7h15 – 12h15, 13h10 -13h45 Kết Đoàn Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – Trực Ninh 70.000đ
Xuân Trường 6h45 – 14h10 Việt Trung Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – Lê Đức Thọ – QL 21 – TL 489 – Xuân Trường 80.000đ
Ý Yên 9h25 Đại Dương Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 -Ý Yên 80.000đ