Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711

Vĩnh Niệm đến bến Giờ chạy Nhà xe Lộ trình xe chạy Giá vé
Trung tâm Lào Cai 20h00 Duy Long Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – QL5 – đường dẫn cầu T.Trì – cầu T.Trì – VĐ 3 – ĐL Thăng Long – QL21 – QL32 – QL37 – Nghĩa Lộ 320.000đ
Sapa 6h05 Sao Mai Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu An Đồng – QL5 – cầu T.Trì – cao tốc Nội Bài Lào Cai – nút giao QL4D – QL4D – Sapa 320.000đ
Sapa 7h00 Duy Long Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu An Đồng – QL5 – cầu T.Trì – cao tốc Nội Bài Lào Cai – nút giao QL4D – QL4D – Sapa 320.000đ
Bắc Hà 19h00 Sao Mai Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – TL391 – QL5 – cầu T.Trì – cao tốc Nội Bài Lào Cai – Nút giao IC17 – QL4E – QL70 – ĐT153 – Bắc Hà 320.000đ