Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711
Vĩnh Niệm đến bến Giờ chạy Nhà xe Lộ trình xe chạy Giá vé
Trung tâm Lào Cai 20h00 Duy Long Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 - đường dẫn cầu T.Trì - cầu T.Trì - VĐ 3 - ĐL Thăng Long - QL21 - QL32 - QL37 - Nghĩa Lộ 320.000đ
Sapa 6h05 Sao Mai Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu An Đồng - QL5 - cầu T.Trì - cao tốc Nội Bài Lào Cai - nút giao QL4D - QL4D - Sapa 320.000đ
Sapa 7h00 Duy Long Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu An Đồng - QL5 - cầu T.Trì - cao tốc Nội Bài Lào Cai - nút giao QL4D - QL4D - Sapa 320.000đ
Bắc Hà 19h00 Sao Mai Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - TL391 - QL5 - cầu T.Trì - cao tốc Nội Bài Lào Cai - Nút giao IC17 - QL4E - QL70 - ĐT153 - Bắc Hà 320.000đ