Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711
Vĩnh Niệm đến bến Giờ chạy Nhà xe Lộ trình xe chạy Giá vé
Tân Thanh 12h30 Phương Thảo Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 - QL18 - QL1- Tân Thanh 160.000đ
Phía Bắc Lạng Sơn 5h00 Đức Hưng Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 - QL37 - QL 18 - QL 1A - PB Lạng Sơn 140.000đ
Phía Bắc Lạng Sơn 5h30 Phương Thảo Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 - QL37 - QL 18 - QL 1A - PB Lạng Sơn 140.000đ
Phía Bắc Lạng Sơn 11h30 Phương Thảo Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 - QL37 - QL 18 - QL 1A - PB Lạng Sơn 180.000đ
Phía Bắc Lạng Sơn 13h30 Thịnh Hưng Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 - QL37 - QL 18 - QL 1A - PB Lạng Sơn 120.000đ
Phía Bắc Lạng Sơn 15h00 Thiên Phúc Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 - QL37 - QL 18 - QL 1A - PB Lạng Sơn 120.000đ