Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711

Vĩnh Niệm đến bến Giờ chạy Nhà xe Lộ trình xe chạy Giá vé
Lạc Sơn 5h45 Rịa Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – QL1 – TL477 – QL12B – đường Hồ Chí Minh – QL12B – Lạc Sơn 120.000đ
Lạc Sơn 12h20 Tài Anh Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – QL1 – TL477 – QL12B – đường Hồ Chí Minh – QL12B – Lạc Sơn 120.000đ
Chi Nê 6h30 Đại Dương Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 -QL 21 – Chi Nê 80.000đ
Chi Nê 7h25 – 14h25 Đại Dương Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 -QL 21 – Chi Nê 90.000đ
Yên Thủy 8h00 Quyền Linh Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 -QL 1 – QL12B – Yên Thủy 100.000đ
Yên Thủy 12h50 Tài Anh Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 -QL 1 – QL12B – Yên Thủy 95.000đ
Yên Thủy 18h00 Anh Thắng Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 -QL 1 – QL12B – Yên Thủy 95.000đ