Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711
Vĩnh Niệm đến bến Giờ chạy Nhà xe Lộ trình xe chạy Giá vé
Lạc Sơn 5h45 Rịa Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - QL1 - TL477 - QL12B - đường Hồ Chí Minh - QL12B - Lạc Sơn 120.000đ
Lạc Sơn 12h20 Tài Anh Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - QL1 - TL477 - QL12B - đường Hồ Chí Minh - QL12B - Lạc Sơn 120.000đ
Chi Nê 6h30 Đại Dương Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 -QL 21 - Chi Nê 80.000đ
Chi Nê 7h25 - 14h25 Đại Dương Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 -QL 21 - Chi Nê 90.000đ
Yên Thủy 8h00 Quyền Linh Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 -QL 1 - QL12B - Yên Thủy 100.000đ
Yên Thủy 12h50 Tài Anh Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 -QL 1 - QL12B - Yên Thủy 95.000đ
Yên Thủy 18h00 Anh Thắng Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 -QL 1 - QL12B - Yên Thủy 95.000đ