Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711

TỪ VĨNH NIỆM ĐẾN BẾN GIỜ CHẠY NHÀ XE LỘ TRÌNH XE CHẠY GIÁ VÉ
Gia Lâm
(Đường cao tốc:
Phục vụ VIP, không đón khách dọc đường)
5h30 – 6h30,
7h30 – 8h30,
9h30 – 10h30,
11h30 – 12h30,
13h30 – 14h30,
15h30 – 16h30,
17h30 – 18h30,
19h30 – 20h30
Hải Âu Bến xe Vĩnh Niệm – Bùi Viện – đường Phạm Văn Đồng – nút cao tốc 353 Đồ Sơn – cao tốc HP-HN – nút cao tốc Thanh Trì – bến xe Gia Lâm 100.000Đ
Gia Lâm (Đường 5A cũ) Từ 5h00 đến 20h00 (liên tục 30 phút 1 chuyến xuất bến) Hải Âu Bến xe Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu An Đồng – QL5 – bến xe Gia Lâm 80.000đ
Gia Lâm (Đường 5A cũ) 7h40 – 8h55 , 13h30 Hải Phòng – Hà Nội (Hoàng Ngân) Bến xe Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu An Đồng – QL5 – bến xe Gia Lâm 75.000đ
Yên Nghĩa (Lộ trình A, Lộ trình E) 4h55 – 5h30 , 6h10 – 7h20 Hải Phòng – Hà Nội (Hoàng Ngân) (Lộ trình A) Bến xe Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu An Đồng – QL5 – bến xe Yên Nghĩa
(Lộ trình E) Bến xe Vĩnh Niệm – Bùi Viện – đường Phạm Văn Đồng – nút cao tốc 353 Đồ Sơn – cao tốc HP-HN – Vài Đai 3 – bến xe Yên Nghĩa
80.000đ