Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711
TỪ VĨNH NIỆM ĐẾN BẾN GIỜ CHẠY NHÀ XE LỘ TRÌNH XE CHẠY GIÁ VÉ
Gia Lâm (Đường cao tốc: Phục vụ VIP, không đón khách dọc đường) 5h30 - 6h30, 7h30 - 8h30, 9h30 - 10h30, 11h30 - 12h30, 13h30 - 14h30, 15h30 - 16h30, 17h30 - 18h30, 19h30 - 20h30 Hải Âu Bến xe Vĩnh Niệm - Bùi Viện - đường Phạm Văn Đồng - nút cao tốc 353 Đồ Sơn - cao tốc HP-HN - nút cao tốc Thanh Trì - bến xe Gia Lâm 100.000Đ
Gia Lâm (Đường 5A cũ) Từ 5h00 đến 20h00 (liên tục 30 phút 1 chuyến xuất bến) Hải Âu Bến xe Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu An Đồng - QL5 - bến xe Gia Lâm 80.000đ
Gia Lâm (Đường 5A cũ) 7h40 - 8h55 , 13h30 Hải Phòng - Hà Nội (Hoàng Ngân) Bến xe Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu An Đồng - QL5 - bến xe Gia Lâm 75.000đ
Yên Nghĩa (Lộ trình A, Lộ trình E) 4h55 - 5h30 , 6h10 - 7h20 Hải Phòng - Hà Nội (Hoàng Ngân) (Lộ trình A) Bến xe Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu An Đồng - QL5 - bến xe Yên Nghĩa (Lộ trình E) Bến xe Vĩnh Niệm - Bùi Viện - đường Phạm Văn Đồng - nút cao tốc 353 Đồ Sơn - cao tốc HP-HN - Vài Đai 3 - bến xe Yên Nghĩa 80.000đ