Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711
Vĩnh Niệm đến bến Giờ chạy Nhà xe Lộ trình xe chạy Giá vé
TT. Hà Nam 12h40 Tuấn Quỳnh Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - QL21 - TT Hà Nam 85.000đ
Vĩnh Trụ 11h15 - 15h20 Long Biên Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - QL38B - Vĩnh Trụ 90.000đ
Vĩnh Trụ 11h15 - 15h20 Ngọc Minh Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - QL38B - Vĩnh Trụ 90.000đ
Vĩnh Trụ 7h30 Minh Tùng Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - QL38B - Vĩnh Trụ 80.000đ
Hòa Mạc 6h45 Xuân Sơn Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu An Đồng - QL5 - QL38 - Hòa Mạc 75.000đ
Hòa Mạc 13h30 Tiến Thành 75.000đ
Quế 7h30 Đại Dương Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu An Đồng - QL5 - Phố Nối (Hưng Yên) - QL38B - QL38 - Đồng Văn - QL1 - Phủ Lý - cầu Châu Sơn - đường Lý Thường Kiệt - ĐT 494 - cầu Quế - Quế 80.000đ
Quế 13h20 - 16h05 Kết Đoàn Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu An Đồng - QL5 - Phố Nối (Hưng Yên) - QL38B - QL38 - Đồng Văn - QL1 - Phủ Lý - cầu Châu Sơn - đường Lý Thường Kiệt - ĐT 494 - cầu Quế - Quế 80.000đ