Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711

Vĩnh Niệm đến bến Giờ chạy Nhà xe Lộ trình xe chạy Giá vé
TT. Hà Nam 12h40 Tuấn Quỳnh Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – QL21 – TT Hà Nam 85.000đ
Vĩnh Trụ 11h15 – 15h20 Long Biên Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – QL38B – Vĩnh Trụ 90.000đ
Vĩnh Trụ 11h15 – 15h20 Ngọc Minh Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – QL38B – Vĩnh Trụ 90.000đ
Vĩnh Trụ 7h30 Minh Tùng Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – QL38B – Vĩnh Trụ 80.000đ
Hòa Mạc 6h45 Xuân Sơn Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu An Đồng – QL5 – QL38 – Hòa Mạc 75.000đ
Hòa Mạc 13h30 Tiến Thành 75.000đ
Quế 7h30 Đại Dương Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu An Đồng – QL5 – Phố Nối (Hưng Yên) – QL38B – QL38 – Đồng Văn – QL1 – Phủ Lý – cầu Châu Sơn – đường Lý Thường Kiệt – ĐT 494 – cầu Quế – Quế 80.000đ
Quế 13h20 – 16h05 Kết Đoàn Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu An Đồng – QL5 – Phố Nối (Hưng Yên) – QL38B – QL38 – Đồng Văn – QL1 – Phủ Lý – cầu Châu Sơn – đường Lý Thường Kiệt – ĐT 494 – cầu Quế – Quế 80.000đ