Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711

Vĩnh Niệm đến bến Giờ chạy Nhà xe Lộ trình xe chạy Giá vé
Nam Hà Giang 18h55 Cường Hà (Lộ trình A) Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – QL5 (Hải Dương) – cầu Đông Trù – đường Trường Sa – Hoàng Sa – Võ Văn Kiệt – Vĩnh Phúc – Việt trì – Đoan Hùng – QL2 (Tuyên Quang) – QL2 – Nam Hà Giang
(Lộ trình B) Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – ngã 5 Kiến An – Hoàng Quốc Việt – QL10 – QL391 – QL38 – QL37 – QL5 cũ (Hải Dương) – cầu Đuống – QL2 (Tuyên Quang) – QL2 – Nam Hà Giang
(Lộ trình C) Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – Phú Thái (Hải Dương) – Kinh Môn – Mạo Khê – Quế Võ (QL18) – Yên Phong (QL18) – Phù yên (QL3 mới) – Thái Nguyên (QL3 mới) – Sơn Dương (QL37) – QL2 (Tuyên Quang) – Nam Hà Giang
(Lộ trình D) Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL -Tiền Trung (Hải Dương) – Nam Sách – QL17 – Sao Đỏ – Quế Võ – QL18 – cao tốc Nội Bài Lào Cai – Phù Ninh – Đoan Hùng – QL2 (Tuyên Quang) – Nam Hà Giang
255.000đ
Nam Hà Giang 19h10 Bằng Phấn (Lộ trình A) Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – QL5 (Hải Dương) – cầu Đông Trù – đường Trường Sa – Hoàng Sa – Võ Văn Kiệt – Vĩnh Phúc – Việt trì – Đoan Hùng – QL2 (Tuyên Quang) – QL2 – Nam Hà Giang
(Lộ trình B) Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – ngã 5 Kiến An – Hoàng Quốc Việt – QL10 – QL391 – QL38 – QL37 – QL5 cũ (Hải Dương) – cầu Đuống – QL2 (Tuyên Quang) – QL2 – Nam Hà Giang
(Lộ trình C) Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – Phú Thái (Hải Dương) – Kinh Môn – Mạo Khê – Quế Võ (QL18) – Yên Phong (QL18) – Phù yên (QL3 mới) – Thái Nguyên (QL3 mới) – Sơn Dương (QL37) – QL2 (Tuyên Quang) – Nam Hà Giang
(Lộ trình D) Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL -Tiền Trung (Hải Dương) – Nam Sách – QL17 – Sao Đỏ – Quế Võ – QL18 – cao tốc Nội Bài Lào Cai – Phù Ninh – Đoan Hùng – QL2 (Tuyên Quang) – Nam Hà Giang
250.000đ