Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711
Vĩnh Niệm đến bến Giờ chạy Nhà xe Lộ trình xe chạy Giá vé
Nam Hà Giang 18h55 Cường Hà (Lộ trình A) Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 (Hải Dương) - cầu Đông Trù - đường Trường Sa - Hoàng Sa - Võ Văn Kiệt - Vĩnh Phúc - Việt trì - Đoan Hùng - QL2 (Tuyên Quang) - QL2 - Nam Hà Giang (Lộ trình B) Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - ngã 5 Kiến An - Hoàng Quốc Việt - QL10 - QL391 - QL38 - QL37 - QL5 cũ (Hải Dương) - cầu Đuống - QL2 (Tuyên Quang) - QL2 - Nam Hà Giang (Lộ trình C) Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - Phú Thái (Hải Dương) - Kinh Môn - Mạo Khê - Quế Võ (QL18) - Yên Phong (QL18) - Phù yên (QL3 mới) - Thái Nguyên (QL3 mới) - Sơn Dương (QL37) - QL2 (Tuyên Quang) - Nam Hà Giang (Lộ trình D) Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL -Tiền Trung (Hải Dương) - Nam Sách - QL17 - Sao Đỏ - Quế Võ - QL18 - cao tốc Nội Bài Lào Cai - Phù Ninh - Đoan Hùng - QL2 (Tuyên Quang) - Nam Hà Giang 255.000đ
Nam Hà Giang 19h10 Bằng Phấn (Lộ trình A) Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 (Hải Dương) - cầu Đông Trù - đường Trường Sa - Hoàng Sa - Võ Văn Kiệt - Vĩnh Phúc - Việt trì - Đoan Hùng - QL2 (Tuyên Quang) - QL2 - Nam Hà Giang (Lộ trình B) Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - ngã 5 Kiến An - Hoàng Quốc Việt - QL10 - QL391 - QL38 - QL37 - QL5 cũ (Hải Dương) - cầu Đuống - QL2 (Tuyên Quang) - QL2 - Nam Hà Giang (Lộ trình C) Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - Phú Thái (Hải Dương) - Kinh Môn - Mạo Khê - Quế Võ (QL18) - Yên Phong (QL18) - Phù yên (QL3 mới) - Thái Nguyên (QL3 mới) - Sơn Dương (QL37) - QL2 (Tuyên Quang) - Nam Hà Giang (Lộ trình D) Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL -Tiền Trung (Hải Dương) - Nam Sách - QL17 - Sao Đỏ - Quế Võ - QL18 - cao tốc Nội Bài Lào Cai - Phù Ninh - Đoan Hùng - QL2 (Tuyên Quang) - Nam Hà Giang 250.000đ