Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711
Vĩnh Niệm đến bến Giờ chạy Nhà xe Lộ trình xe chạy Giá vé
Điện Biên Phủ 15h30 Kết Đoàn Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu An Đồng - QL5 - Phố Nối - QL39 - Khoái Châu - cầu T.Trì - VĐ 3 - ĐL Thăng Long - QL21 - N4 Xuân Mai - QL6 - Tuần Giáo - QL279 - Biên Biên Phủ 400.000đ
Điện Biên Phủ 14h30 Long Giang Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu An Đồng - QL5 - Phố Nối - QL39 - Khoái Châu - cầu T.Trì - VĐ 3 - ĐL Thăng Long - QL21 - N4 Xuân Mai - QL6 - Tuần Giáo - QL279 - Biên Biên Phủ 400.000đ