Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711

Vĩnh Niệm đến bến Giờ chạy Nhà xe Lộ trình xe chạy Giá vé
Điện Biên Phủ 15h30 Kết Đoàn Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu An Đồng – QL5 – Phố Nối – QL39 – Khoái Châu – cầu T.Trì – VĐ 3 – ĐL Thăng Long – QL21 – N4 Xuân Mai – QL6 – Tuần Giáo – QL279 – Biên Biên Phủ 400.000đ
Điện Biên Phủ 14h30 Long Giang Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu An Đồng – QL5 – Phố Nối – QL39 – Khoái Châu – cầu T.Trì – VĐ 3 – ĐL Thăng Long – QL21 – N4 Xuân Mai – QL6 – Tuần Giáo – QL279 – Biên Biên Phủ 400.000đ