Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711

Vĩnh Niệm đến bến Giờ chạy Nhà xe Lộ trình xe chạy Giá vé
TP. Cao Bằng 7h40 Tuấn Minh Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – QL5 – QL10 – QL18 – QL1A – QL4 – hướng QL34B L.Sơn – ngã tư Sông Bằng – Pác Bó – N4 Ngọc Xuân – QL3- TP.Cao Bằng 280.000đ
TP. Cao Bằng 19h00 Tuấn Minh Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – QL5 – QL1A – QL3- TP.Cao Bằng 280.000đ
TP. Cao Bằng 20h30 Tuấn Minh Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – QL5 – QL1A – cao tốc HN-TNG – QL3- Bắc Cạn – TP.Cao Bằng 280.000đ