Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711
Vĩnh Niệm đến bến Giờ chạy Nhà xe Lộ trình xe chạy Giá vé
TP. Cao Bằng 7h40 Tuấn Minh Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 - QL10 - QL18 - QL1A - QL4 - hướng QL34B L.Sơn - ngã tư Sông Bằng - Pác Bó - N4 Ngọc Xuân - QL3- TP.Cao Bằng 280.000đ
TP. Cao Bằng 19h00 Tuấn Minh Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 - QL1A - QL3- TP.Cao Bằng 280.000đ
TP. Cao Bằng 20h30 Tuấn Minh Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 - QL1A - cao tốc HN-TNG - QL3- Bắc Cạn - TP.Cao Bằng 280.000đ