Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711
Vĩnh Niệm đến bến Giờ chạy Nhà xe Lộ trình xe chạy Giá vé
Bắc Ninh 6h10 Kết Đoàn Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu An Đồng - QL5 - Chí Linh - QL18 - Bắc Ninh 65.000đ