Doanh nghiệp vận tải – Hải Âu

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH vận tải Bus Hải Phòng – xe khách Hải Âu

Số điện thoại: 02253. 717 717

Hoạt động tại bến các tuyến:

  • Vĩnh Niệm – Hà Nội (Gia Lâm): đường cao tốc và đường 5A cũ
  • Vĩnh Niệm – Thái Bình – Nam Định