Dịch vụ bãi xe

– Có bãi trông xe đạp, xe máy cả ngày, đêm.

– Miễn phí xe máy, xe đạp ra vào bến 10 phút đầu

– Giá vé trông xe hợp lý, thuận tiện (sử dụng thẻ từ tự động) đảm bảo an ninh