CÁC TUYẾN XE NỘI TỈNH

STT Biển kiểm soát Số ghế Giờ xuất bến Nơi đến Bến đến Giá vé Tên doanh nghiệp Nhà xe Hành trình chạy xe SĐT nhà xe Ghi chú
1 15B – 028.30 34 13h00 Hải Phòng Vĩnh Bảo 35,000 Cty CP ô tô khách Hải Phòng Hội Am BX Vĩnh Niệm – QL10 – BX Vĩnh Bảo 0906.038.920
2 15B – 027.72 46 07h20;16h30 Hải Phòng Vĩnh Bảo 30,000 HTX VT Quang Vinh Anh Điền BX Vĩnh Niệm – QL10 – BX Vĩnh Bảo 0936800938
3 15B – 035.10 34 08h05;13h10 Hải Phòng Vĩnh Bảo 30,000 HTX VT Quang Vinh Nam Am BX Vĩnh Niệm – QL10 – BX Vĩnh Bảo 0983.571.463
4 15B – 000.97 34 08h00;15h50 Hải Phòng Vĩnh Bảo 30,000 HTX VT Quang Vinh Cộng Hiền BX Vĩnh Niệm – QL10 – BX Vĩnh Bảo 0945.618.988
6 15B – 040.49 34 09h30;17h30 Hải Phòng Vĩnh Bảo 30,000 HTX VT Quang Vinh Nam Am BX Vĩnh Niệm – QL10 – BX Vĩnh Bảo 0984.495.956
7 15B – 00256 34 10h30;17h00 Hải Phòng Vĩnh Bảo 30,000 HTX VT Quang Vinh Hà Vinh BX Vĩnh Niệm – QL10 – BX Vĩnh Bảo 0988.260.939
8 15B – 040.24 34 11h00;16h00 Hải Phòng Vĩnh Bảo 30,000 HTX VT Quang Vinh Trấn Dương BX Vĩnh Niệm – QL10 – BX Vĩnh Bảo 0948131358