CÁC TUYẾN XE MIỀN BẮC

STT Biển kiểm soát Số ghế /giường Giờ xuất bến Nơi đến Bến đến Giá vé Tên doang nghiệp Nhà xe Hành trình chạy xe SĐT nhà xe Ghi chú
1 15B – 044.34 34 06h40 Bắc Giang Bắc Giang 100,000 Cty TNHH VT Thịnh Hưng Thịnh Hưng  BX Vĩnh Niệm-QL5-QL18-QL1-Bx Bắc Giang 0965170776 Tạm dừng
2 15B – 031.08 34 07h00 Bắc Giang Cầu Gồ 90,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn  BX Vĩnh Niệm – QL5 – Chí Linh – QL18 – QL1A – ĐT292 – Kép – Bố Hạ – BX Cầu Gồ 0913016628
3 15B – 024.47 34 08h00 Bắc Giang Cầu Gồ 120,000 Cty TNHH VT Thịnh Hưng Thịnh Hưng  BX Vĩnh Niệm – QL5 – Chí Linh – QL18 – QL1A – ĐT292 – Kép – Bố Hạ – BX Cầu Gồ 0335902106 Tạm dừng
4 15B – 001.98 29 14h30 Bắc Giang Cầu Gồ 120,000 Cty TNHH VT Thịnh Hưng Thịnh Hưng  BX Vĩnh Niệm – QL5 – Chí Linh – QL18 – QL1A – ĐT292 – Kép – Bố Hạ – BX Cầu Gồ 0845763889
5 15B – 020.89 34 05h50 Bắc Giang Lục Ngạn 90,000 Cty CPXK Thanh Long Phương Hà BX Vĩnh Niệm – QL5 – QL1A – ĐT293 – QL37 – QL31 – BX Lục Ngạn 0912185907
6 15B – 043.53 34 06h30 Bắc Giang Lục Ngạn 100,000 Cty TNHH VT Thịnh Hưng Thịnh Hưng BX Vĩnh Niệm – QL5 – QL1A – ĐT293 – QL37 – QL31 – BX Lục Ngạn 0335.902.106
7 98B – 013.33 34 12h25 Bắc Giang Lục Ngạn 1,000,000 Cty CP XK Bắc Giang Huy Hậu BX Vĩnh Niệm – QL5 – QL1A – ĐT293 – QL37 – QL31 – BX Lục Ngạn 0913,228,269
8 15B – 010.94 34 06h10 Bắc Ninh Bắc Ninh 100,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn  BX Bắc Ninh – QL18 – Chí Linh – QL5 – BX Vĩnh Niệm 0968906111
9 15B – 028.74 40 07h00 Cao Bằng BX LT
TP Cao Bằng
336,000 Cty TNHH TM DVVT Tuấn Minh Tuấn Minh  BX Vĩnh Niệm – Võ Nguyên Giáp-Nguyễn Văn Linh – QL5 – QL1A – Cao tốc (Hà Nội – Thái Nguyên) – QL3 – Bắc Kạn – BX Liên tỉnh TP Cao Bằng<C> 0982.785.785
9 15B – 035.79 40(Giường) 07h40 Cao Bằng BX LT
TP Cao Bằng
336,000 Cty TNHH TM DVVT Tuấn Minh Tuấn Minh  BX Vĩnh Niệm – Võ Nguyên Giáp-Nguyễn Văn Linh – QL5 – QL1A – Cao tốc (Hà Nội – Thái Nguyên) – QL3 – Bắc Kạn – BX Liên tỉnh TP Cao Bằng<C> 0982.785.785
10 15B – 041.53 40(Giường) 19h30 Cao Bằng BX LT
TP Cao Bằng
336,000 Cty TNHH TM DVVT Tuấn Minh Tuấn Minh BX Vĩnh Niệm – QL5 – QL1A – QL3 – BX Liên tỉnh TP Cao Bằng <B> 0982.785.785
11 15B – 022.39
15B – 018.78
15B – 037.85
15B – 035.79
40(Giường) 20h30 Cao Bằng BX LT
TP Cao Bằng
336,000 Cty TNHH TM DVVT Tuấn Minh Tuấn Minh BX Vĩnh Niệm – Nguyễn Văn Linh  – cầu An Đồng – QL5 – QL10 – QL18 – QL1A – QL4 – đi theo hướng QL34B hướng đi Lạng Sơn – Ngã tư Sông Bằng – đường Pác Bó – Ngã tư Ngọc Xuân – QL3 – BX Liên tỉnh TP Cao Bằng <A> 0982.785.785
12 27B – 00499 40(Giường) 14h30 Điện Biên Điện Biên Phủ 400,000 Cty TNHH Long Giang Quang Tuấn  BX TP Điện Biên Phủ – QL279 – Tuần Giáo – Sơn La – Cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình – Đại lộ Thăng Long – Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn BigC – Cầu Thanh Trì) – Cầu Thanh Trì – QL1A – QL5 – QL39A – QL10 – Đường tỉnh 360 – BX BX Vĩnh Niệm 0973865959
13 27B – 00382 40(Giường) 14h30 Điện Biên Điện Biên Phủ 400,000 Cty TNHH Long Giang Quang Tuấn  BX TP Điện Biên Phủ – QL279 – Tuần Giáo – Sơn La – Cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình – Đại lộ Thăng Long – Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn BigC – Cầu Thanh Trì) – Cầu Thanh Trì – QL1A – QL5 – QL39A – QL10 – Đường tỉnh 360 – BX BX Vĩnh Niệm 0971045599
14 15B – 03899
27B – 00099
36(Giường) 15h00 Điện Biên Điện Biên Phủ 400,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Hùng Long  BX Điện Biên Phủ – QL279 – Tuần Giáo – QL6 – Đường Hòa Bình Hòa Lạc – Đại lộ Thăng Long – Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn BigC – Cầu Thanh Trì) – Cầu Thanh Trì – QL1A – QL5 – Quán Toan – ĐT351 – Ngã năm Kiến An – Đ Trần Nhân Tông – Đ Trường Chinh – Cầu Niệm – Đ Nguyễn Văn Linh – Võ Nguyên Giáp – BX Vĩnh Niệm 0974.707.889
15 15B – 036.57
15B – 038.14
40(Giường) 15h30 Điện Biên Điện Biên Phủ 400,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Hùng Long  BX Điện Biên Phủ – QL279 – Tuần Giáo – QL6 – Đường Hòa Bình Hòa Lạc – Đại lộ Thăng Long – Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn BigC – Cầu Thanh Trì) – Cầu Thanh Trì – QL1A – QL5 – Quán Toan – ĐT351 – Ngã năm Kiến An – Đ Trần Nhân Tông – Đ Trường Chinh – Cầu Niệm – Đ Nguyễn Văn Linh – Võ Nguyên Giáp – BX Vĩnh Niệm 0989.404.127
16 27B – 001.27 40(Giường) 16h15 Điện Biên Điện Biên Phủ 400,000 Cty TNHH Long Giang Hưng Trang  BX TP Điện Biên Phủ – QL279 – Tuần Giáo – Sơn La – Cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình – Đại lộ Thăng Long – Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn BigC – Cầu Thanh Trì) – Cầu Thanh Trì – QL1A – QL5 – QL39A – QL10 – Đường tỉnh 360 – BX BX Vĩnh Niệm 0989.267.555 0989.602.299
17 26F – 00105 40(Giường) 16h00 Điện Biên Tủa Chùa 400,000 Cty Xuân Long Xuân Long  BX Tủa Chùa- Tuần Giáo – QL6 – Đường Hòa Bình Hòa Lạc – Đại lộ Thăng Long – Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn BigC – Cầu Thanh Trì) – Cầu Thanh Trì – QL1A – QL5 – Quán Toan – ĐT351 – Ngã năm Kiến An – Đ Trần Nhân Tông – Đ Trường Chinh – Cầu Niệm – Đ Nguyễn Văn Linh – Võ Nguyên Giáp – BX Vĩnh Niệm 0964064114
18 15F – 00374
15F – 00363
40(Giường) 06h15 Hà Giang BX phía Nam
Hà Giang
300,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn BX Phía Nam Hà Giang – QL2 – Tuyên Quang (QL2) – Đoan Hùng – Việt Trì – Vĩnh Phúc – Võ Văn Kiệt – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – Cầu Đông Trù – Hải Dương (QL5) – Hải Dương – Hải Phòng – BX Vĩnh Niệm 0888264078
19 23B – 00326 44(Giường) 07h05 Hà Giang BX phía Nam
Hà Giang
300,000 HTX VT Vị Xuyên Bằng Phấn BX Phía Nam Hà Giang – QL2 – Tuyên Quang (QL2) – Đoan Hùng – Việt Trì – Vĩnh Phúc – Võ Văn Kiệt – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – Cầu Đông Trù – Hải Dương (QL5) – Hải Dương – Hải Phòng – BX Vĩnh Niệm 0373.113.444
20 23B – 00346 44(Giường) 07h05 Hà Giang BX phía Nam
Hà Giang
300,000 HTX VT Vị Xuyên Bằng Phấn BX Phía Nam Hà Giang – QL2 – Tuyên Quang (QL2) – Đoan Hùng – Việt Trì – Vĩnh Phúc – Võ Văn Kiệt – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – Cầu Đông Trù – Hải Dương (QL5) – Hải Dương – Hải Phòng – BX Vĩnh Niệm 0373.113.444
21 29B – 606.64 38(Giường) 18h00 Hà Giang BX phía Nam
Hà Giang
300,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn BX Phía Nam Hà Giang – QL2 – Tuyên Quang (QL2) – Đoan Hùng – Việt Trì – Vĩnh Phúc – Võ Văn Kiệt – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – Cầu Đông Trù – Hải Dương (QL5) – Hải Dương – Hải Phòng – BX Vĩnh Niệm 0934314968
22 23F – 00055 42(Giường) 18h30 Hà Giang BX phía Nam
Hà Giang
255,000 Cty CP XK Hà Giang Cường Hà BX Phía Nam Hà Giang – QL2 – Tuyên Quang (QL2) – Đoan Hùng – Việt Trì – Vĩnh Phúc – Võ Văn Kiệt – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – Cầu Đông Trù – Hải Dương (QL5) – Hải Dương – Hải Phòng – BX Vĩnh Niệm 09445082082
23 23F – 00065 42(Giường) 18h30 Hà Giang BX phía Nam
Hà Giang
255,000 Cty CP XK Hà Giang Cường Hà BX Phía Nam Hà Giang – QL2 – Tuyên Quang (QL2) – Đoan Hùng – Việt Trì – Vĩnh Phúc – Võ Văn Kiệt – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – Cầu Đông Trù – Hải Dương (QL5) – Hải Dương – Hải Phòng – BX Vĩnh Niệm 09445082082
24 23B – 004.94 41(Giường) 18h55 Hà Giang BX phía Nam
Hà Giang
255,000 Cty CP XK Hà Giang Cường Hà BX Phía Nam Hà Giang – QL2 – Tuyên Quang (QL2) – Đoan Hùng – Việt Trì – Vĩnh Phúc – Võ Văn Kiệt – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – Cầu Đông Trù – Hải Dương (QL5) – Hải Dương – Hải Phòng – BX Vĩnh Niệm 0862598698
25 23B-004.68 41(Giường) 18h55 Hà Giang BX phía Nam
Hà Giang
255,000 Cty CP XK Hà Giang Cường Hà BX Phía Nam Hà Giang – QL2 – Tuyên Quang (QL2) – Đoan Hùng – Việt Trì – Vĩnh Phúc – Võ Văn Kiệt – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – Cầu Đông Trù – Hải Dương (QL5) – Hải Dương – Hải Phòng – BX Vĩnh Niệm 0911.534.888
26 23B – 004.53 36(Giường) 19h10 Hà Giang BX phía Nam
Hà Giang
300,000 HTX VT Vị Xuyên Bằng Phấn BX Phía Nam Hà Giang – QL2 – Tuyên Quang (QL2) – Đoan Hùng – Việt Trì – Vĩnh Phúc – Võ Văn Kiệt – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – Cầu Đông Trù – Hải Dương (QL5) – Hải Dương – Hải Phòng – BX Vĩnh Niệm 0961243866
27 23B – 004.58 36(Giường) 19h10 Hà Giang BX phía Nam
Hà Giang
300,000 HTX VT Vị Xuyên Bằng Phấn BX Phía Nam Hà Giang – QL2 – Tuyên Quang (QL2) – Đoan Hùng – Việt Trì – Vĩnh Phúc – Võ Văn Kiệt – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – Cầu Đông Trù – Hải Dương (QL5) – Hải Dương – Hải Phòng – BX Vĩnh Niệm 0862598698
28 15F – 007.84 29 06h45 Hà Nam Hoà Mạc 75,000 Cty TNHH Xuân Sơn Xuân Sơn  BX Vĩnh Niệm-QL5-QL38-Hoà Mạc 0968334123
29 89B – 000.98 29 13h30 Hà Nam Hoà Mạc 75,000 Cty CPXK Thanh Long Tiến Thành  BX Vĩnh Niệm-QL5-QL38-Hoà Mạc 0917069233
30 15F – 000.93 46 07h30 Hà Nam Quế 100,000 Cty TNHH VT Đại Dương Đại Dương BX Vĩnh Niệm – QL5 – Phố Nối – Hưng Yên – QL38B – QL38 – Đồng Văn – QL1 – Phủ Lý – Cầu Châu Sơn – Đường Lý Thường Kiệt – ĐT494 – Cầu Quế – BX Quế 0398456758
31 15B – 041.52 34 13h20 Hà Nam Quế 110,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn BX Vĩnh Niệm – đường Võ Nguyên Giáp – đường Nguyễn Văn Linh – đường vòng Cầu Niệm – ngã 5 Kiến An – QL10 – cầu Thái Hà – ĐT499 – QL38B – ĐT491 – thị trấn Vĩnh Trụ – ĐT491 – nút giao Liêm Tuyền – QL21B – QL1A – cầu Châu Sơn – đường Lý Thường Kiệt – ĐT494 – QL21A – ĐT498 – cầu Khả Phong – QL21B – BX Quế 0912861235 Dừng hoạt động
32 15B – 042.91 34 16h10 Hà Nam Quế 110,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn BX Vĩnh Niệm – đường Võ Nguyên Giáp – đường Nguyễn Văn Linh – đường vòng Cầu Niệm – ngã 5 Kiến An – QL10 – cầu Thái Hà – ĐT499 – QL38B – ĐT491 – thị trấn Vĩnh Trụ – ĐT491 – nút giao Liêm Tuyền – QL21B – QL1A – cầu Châu Sơn – đường Lý Thường Kiệt – ĐT494 – QL21A – ĐT498 – cầu Khả Phong – QL21B – BX Quế 0988640037
33 15B – 018.12 29 06h30 Hà Nam TT. Hà Nam 100,000 Cty TNHH VT Đại Dương Đại Dương BX Trung tâm Hà Nam – Phủ Lý –  Nam Định – QL21 – QL10 – BX Vĩnh Niệm 0943.865.330
34 90B – 007.29 34 12h40 Hà Nam TT. Hà Nam 85,000 HTX VT Đồng Tâm Tuấn Quỳnh BX Vĩnh Niệm – QL10 QL21Nam Định – – BX Trung tâm Hà Nam – Phủ Lý – 0988404292
35 90B  – 006.59 35 11h15 Hà Nam Vĩnh Trụ     110,000 HTX VT HKĐB Huyện Lý Nhân, Hà Nam Long Biên  BX Vĩnh Trụ – QL38B – Nam Định – Thái Bình – QL10 – BX Vĩnh Niệm 0988.640.037 Tạm dừng
36 90F – 00013 34 12h45 Hà Nam Vĩnh Trụ     110,000 HTX VT HKĐB Huyện Lý Nhân, Hà Nam Long Khánh  BX Vĩnh Trụ – QL38B – Nam Định – Thái Bình – QL10 – BX Vĩnh Niệm 0915.038.779
37 90B – 002.12 29 15h20 Hà Nam Vĩnh Trụ     110,000 HTX VT HKĐB Huyện Lý Nhân, Hà Nam Ngọc Minh  BX Vĩnh Trụ – QL38B – Nam Định – Thái Bình – QL10 – BX Vĩnh Niệm 0912899608
38 29B – 017.04 45 07h40 ;13h40 Hà Nội Gia Lâm 75,000 Cty CP VT Hoàng Ngân Hoàng Ngân BX Vĩnh Niệm – Nguyễn Văn Linh – QL5 – BX Gia Lâm <A> 0915289426
39 16M – 7023 45 08h55 Hà Nội Gia Lâm 75,000 Cty CP VT Hoàng Ngân Hoàng Ngân BX Vĩnh Niệm – Nguyễn Văn Linh – QL5 – BX Gia Lâm <A> 0915289427 Tạm dừng
40 Theo đăng ký 05h00 – 20h00
(20 phút/chuyến)
Hà Nội Gia Lâm 105,000 Cty Bus Hải Phòng Hải Âu Hành trình BX Vĩnh Niệm – QL 5A- BX Gia Lâm 02253.733.608
42 Theo đăng ký 05h30 – 19h30
(30 phút/chuyến)
Hà Nội Gia Lâm 130,000 Cty Bus Hải Phòng Hải Âu (VIP) Hành trình BX Vĩnh Niệm -ĐT 353- Cao tốc HN_HP- Bx Gia Lâm 02253.733.608
43 Theo đăng ký 04h55 – 20h05
(20 phút/chuyến)
Hà Nội Nước Ngầm 135,000 Cty TNHH Vt Hoàng Long Hoàng Long BX BX Vĩnh Niệm – Cao tốc HN-HP – Nước Ngầm 02253.820.820
44 Theo đăng ký 05h00 – 20h00
(40 phút/chuyến)
Hà Nội Yên Nghĩa 150,000 Cty CPXK Thanh Long BX Vĩnh Niệm – TL353 – Cao tốc Hà Nội Hải Phòng – Vành đai 3 trên cao – BX Yên Nghĩa <E> 0355179999
45 Theo đăng ký 05h00 – 20h00
(40 phút/chuyến)
Hà Nội Yên Nghĩa 150,000 Công ty TNHH Đoàn Xuân Đoàn Xuân BX Vĩnh Niệm – TL353 – Cao tốc Hà Nội Hải Phòng – Vành đai 3 trên cao – BX Yên Nghĩa <E> 0355179999
46 Theo đăng ký 05h00 – 20h00
(40 phút/chuyến)
Hà Nội Yên Nghĩa 140,000 Công ty CP VT Đất Cảng Đất Cảng BX Vĩnh Niệm – TL353 – Cao tốc Hà Nội Hải Phòng – Vành đai 3 trên cao – BX Yên Nghĩa <E> 0913247070
47 15F – 00344 29 07h25 Hòa Bình Chi Nê 120,000 Cty TNHH VT Đại Dương Đại Dương BX Vĩnh Niệm-QL10-QL21-Chi Nê 0338159658
48 15B – 031.84 29 14h25 Hòa Bình Chi Nê 120,000 Cty TNHH VT Đại Dương Đại Dương BX Vĩnh Niệm-QL10-QL21-Chi Nê 08462622047
49 34 05h45 Hòa Bình Lạc Sơn 120,000 Cty CPXK Thanh Long Quyền Linh BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL1 – TL477 – QL12B – đường Hồ Chí Minh – QL12B – BX Lạc Sơn <A> 0945230568 Dừng hoạt động
50 12h20 Hòa Bình Lạc Sơn 120,000 HTX VT HHDL Yên Thuỷ Anh Tài BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL1 – TL477 – QL12B – đường Hồ Chí Minh – QL12B – BX Lạc Sơn <B> 0974235889 Dừng hoạt động
51 13h25 Hòa Bình Mai Châu 160,000 Cty TNHH DVVT Sơn Trường Phát Quang Sơn BX BX Vĩnh Niệm-đường Bùi Viện-QL10-Thái Bình-Thái Hà-QL1A-Phủ Lý-QL21B-Kim Bảng-QL21A-đường mòn HCM-QL12B-Lạc Sơn-Tân Lạc-QL6-BX Mai Châu. 0833.396.596 Dừng hoạt động
52 06h00 Hòa Bình Tân Lạc 160,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn BX Vĩnh Niệm- QL5-QL10-QL39-Cao tốc 5B-Hà Nội_ Hòa Bình- Tân Lạc 0975.852.269 Dừng hoạt động
53 15F – 00065 34 06h00 Hòa Bình Tân Lạc 130,000 Cty CPXK Thanh Long Thanh Long BX Vĩnh Niệm – QL10-Thái Bình-Nam Định-Hoà Bình-Tân Lạc 0949938878
54 15B-043.36 40(Giường) 06h45 Hòa Bình TT Hòa Bình 140,000 Cty TNHHTMVT Sơn Trường Phát Quang Sơn BX Vĩnh Niệm- QL10- Ninh Bình-Hòa Bình 0962979289
55 28B – 008.98 34 12h50 Hòa Bình Yên Thủy 95,000 HTX VT HHDL Yên Thuỷ Tài Anh  BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL1 – QL12B – BX Yên Thủy 0982.965.297
56 28B – 007.04 34 18h00 Hòa Bình Yên Thủy 95,000 HTX VT HHDL Yên Thuỷ Anh Thắng  BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL1 – QL12B – BX Yên Thủy 0833835111
57 89B – 014.59 46 15h30 Hưng Yên Cống Tráng Cty CPVT Trường An Anh Quân BX Vĩnh Niệm-Nguyễn Văn Linh- Quán Toan- QL5-Cống Tráng- Hưng Yên 0989.061.717
58 15F – 00329 29 07h05 Hưng Yên Hưng Yên 75,000 Cty TNHH Xuân Sơn Xuân Sơn BX Vĩnh Niệm – QL5 – BX Hưng Yên 0968334123
59 15B-036.38 34 15h00 Hưng Yên La Tiến 60,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn  BX Vĩnh Niệm –Bùi Viện – Võ Nguyên Giáp – Nguyễn Văn Linh – Cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – Ngã 5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 –ĐT391 – TTNinh Giang – ĐT 396 – QL 38B – TT Trần Cao – ĐT 386 – BX La Tiến 0946269657
60 15B – 04294 40(Giường) 18h00 Lai Châu Lai Châu 400,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn BX Vĩnh Niệm – QL5 – Cầu Thanh Trì – Cầu Thăng Long – CT Nội Bài Lào Cai – QL4D – BX Lai Châu 0911110199
61 15B – 04213 40(Giường) 18h00 Lai Châu Lai Châu 400,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn BX Vĩnh Niệm – QL5 – Cầu Thanh Trì – Cầu Thăng Long – CT Nội Bài Lào Cai – QL4D – BX Lai Châu 0981270045
62 89B – 015.96
26F – 00068
20(Giường) 15h30 Lai Châu Than Uyên 375,000 Cty TNHH DVVT Thanh Sang Thanh Sang BX Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ Nguyên Giáp – cầu Rào 2 – Phạm Văn Đồng – ĐT 355 – Ngã 5 Kiến An – Ngã tư Quang Thanh – QL 10 – Quán Toan – QL 5 – cầu Thanh Trì – đường vành đai 3 trên cao (nút giao BigC-cầu Thanh Trì) – Đại lộ Thăng Long – QL 6 – ĐT 110 – Mường Bú (Bản Giàn) – ĐT 106 – QL 279D – QL 32 – BX Than Uyên 0983.720.068 0975.125.656
63 26B – 00127
29B – 20947
20(Giường) 16h30 Lai Châu Than Uyên 400,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn BX Vĩnh Niệm – đường Bùi Viện – Ql10-QL5-QL1A-Từ Sơn – QL5 Kéo dài – QL32-Sơn Tây – Hoà Lạc -Hoà Bình – Sơn La – QL32 – BX Than Uyên 0915393689
64 15B – 00219 45 05h00 Lạng Sơn Bắc Lạng Sơn 170,000 Cty TNHH Đức Hưng Đức Hưng  BX Vĩnh Niệm – QL5 – QL37 – QL18 – QL1A – BX Phía Bắc Lạng Sơn 0989092058
65 15B-02394 34 05h30 Lạng Sơn Bắc Lạng Sơn 140,000 XN TT Thương binh Quang Minh Phương Thảo  BX Vĩnh Niệm – QL5 – QL37 – QL18 – QL1A – BX Phía Bắc Lạng Sơn 0386377268
66 15B-01859 29 06h00 Lạng Sơn Bắc Lạng Sơn 170,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Đức Hưng  BX Vĩnh Niệm – QL5 – QL37 – QL18 – QL1A – BX Phía Bắc Lạng Sơn 0989092058
67 15B-025.33 29 06h30 Lạng Sơn Bắc Lạng Sơn 170,000 Cty TNHH Đức Hưng Đức Hưng  BX Vĩnh Niệm – QL5 – QL37 – QL18 – QL1A – BX Phía Bắc Lạng Sơn 0989092058
68 10h30 Lạng Sơn Bắc Lạng Sơn Cty TNHH VT Kết Đoàn Phương Thảo  BX Vĩnh Niệm – QL5 – QL37 – QL18 – QL1A – BX Phía Bắc Lạng Sơn 0379398555 Dừng hoạt động
69 15B – 034.66 45 11h30 Lạng Sơn Bắc Lạng Sơn 220,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Phương Thảo  BX Vĩnh Niệm – QL5 – QL37 – QL18 – QL1A – BX Phía Bắc Lạng Sơn 0379398555
70 15B – 025.97 34 13h30 Lạng Sơn Bắc Lạng Sơn 170,000 Cty TNHH VT Thịnh Hưng Thịnh Hưng  BX Vĩnh Niệm – QL5 – QL37 – QL18 – QL1A – BX Phía Bắc Lạng Sơn 0963727737
71 15F – 001.34 29 15h00 Lạng Sơn Bắc Lạng Sơn 120,000 Cty Cp dầu khí Trường Anh Thiên Phúc  BX Vĩnh Niệm – QL5 – QL37 – QL18 – QL1A – BX Phía Bắc Lạng Sơn 0879215215
72 15B – 011.17 34 12h30 Lạng Sơn Tân Thanh 200,000 Cty TNHH VT Thịnh Hưng Phương Thảo  BX Tân Thanh – QL1 – QL18 – QL5 – BX Vĩnh Niệm 0912080971
73 15B – 012.28 41(Giường) 19h00 Lào Cai Bắc Hà 400,000 Cty TNHH Sao Mai Sao mai (A) BX Vĩnh Niệm – (QL10 – TL391) – QL5 – Cầu Thanh Trì – Cao tốc (Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao IC17 – QL4E – QL70 – ĐT153 – BX Bắc Hà
‘BX Vĩnh Niệm – đường Bùi Viện – Đường Võ Nguyên Giáp – đường Nguyễn Văn Linh – cầu An Đồng – Quốc lộ 5 – Cầu Thanh Trì – Cao tốc (Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao IC17 – Quốc lộ 4E – Quốc lộ 70 – Đường tỉnh 153 – BX Bắc Hà
0964428999
74 15B – 024.12 41 06h05 Lào Cai Sa Pa 400,000 Cty TNHH Sao Mai Sao mai BX Vĩnh Niệm – QL5 – Cầu Thanh Trì – Cao tốc (Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao QL4D – QL4D – BX khách kết hợp bãi đỗ Sa Pa 0911408366
75 15B – 022.22 40 07h00 Lào Cai Sa Pa 350,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Duy Long BX Vĩnh Niệm – QL5 – Cầu Thanh Trì – Cao tốc (Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao QL4D – QL4D – BX khách kết hợp bãi đỗ Sa Pa 0962661661
76 15B – 018.66 40 20h00 Lào Cai T.T Lào Cai 300,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Duy Long BX Trung tâm Lào Cai – Cao tốc Nội Bài, Lào Cai – đường Bắc Thăng Long, Nội Bài – đường Vành đai 3 trên cao – QL5 – cầu An Đồng – Nguyễn Văn Linh – BX Vĩnh Niệm 0962661661
77 15B – 032.28 34 06h40 Nam Định Giao Thủy 120,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Vũ Bình BX Vĩnh Niệm-QL10-Giao Thuỷ 0886009111
78 15B – 045.28 34 07h20 Nam Định Giao Thủy 85,000 Cty CP ô tô khách Hải Phòng Bảo Thắng BX Vĩnh Niệm-QL10-Giao Thuỷ 0387.645.468
79 18B – 018.80 34 09h00 Nam Định Giao Thủy 80,000 Cty TNHH DV ô tô Tấn Phát Gia Vinh BX Vĩnh Niệm-QL10-Giao Thuỷ 0988728176
80 18N – 4184 34 13h00 Nam Định Giao Thủy 100,000 HTX VTĐB Giao Thủy Gia Vinh BX Vĩnh Niệm-QL10-Giao Thuỷ 0789.252.995
81 18B – 018.38 29 13h50 Nam Định Giao Thủy 80,000 HTX VTĐB Giao Thủy Giao Thiện BX Vĩnh Niệm-QL10-Giao Thuỷ 0982.123.023
82 15h45 Nam Định Giao Thủy 110,000 Cty CP DVTM VT Long Tuấn Phát Tuấn Tài BX Vĩnh Niệm-QL10-Giao Thuỷ 0912338068 Dừng hoạt động
83 13h30 Nam Định Hải Hậu 100,000 Cty TNHH VT Đại Dương Đại Dương BX Vĩnh Niệm-QL10-QL21-Hải Hậu 0975386716 Dừng hoạt động
84 15B – 008.63 46 15h00 Nam Định Hải Hậu 100,000 Cty TNHH VT Đại Dương Đại Dương BX Vĩnh Niệm-QL10-QL21-Hải Hậu 0975386716
85 18B – 008.91 29 16h15 Nam Định Hải Hậu 100,000 Cty CP 27 – 7 Hải Hậu Xuân Tỉnh BX Vĩnh Niệm-QL10-QL21-Hải Hậu 0915303434
86 15B – 01942 29 06h35 Nam Định Nam Định 85,000 Cty CP ô tô khách Hải Phòng Hoàng Nam BX Vĩnh Niệm-QL10-Nam Định 0988.866.028 Dừng hoạt động
87 18B – 001.49 45 12h35 Nam Định Nam Định 80,000 Cty CP Hà Nam Ninh Minh Đức BX Vĩnh Niệm-QL10-Nam Định 0283.848.628
88 18F – 000.74 46 06h20 Nam Định Nghĩa Hưng 100,000 HTX VT ĐB Quỹ Nhất Ngọc Sự BX Vĩnh Niệm-QL10-Nghĩa Hưng 0912116259
89 15B – 041.75 34 06h50 Nam Định Nghĩa Hưng 85,000 Cty CP ô tô khách Hải Phòng Hương Thủy BX Vĩnh Niệm-QL10-Thái Bình – Nam Định -Nghĩa Hưng 0988.866.028
90 18B – 015.29 40(Giường) 14h00 Nam Định Nghĩa Hưng 100,000 HTX VT ĐB Quỹ Nhất Quang Soạn BX Vĩnh Niệm-QL10-Nghĩa Hưng 0912856164
91 18B – 00074 44 07h45 Nam Định Quỹ Nhất 80,000 HTX VT ĐB Quỹ Nhất Ngọc Sự BX Vĩnh Niệm-QL10-Quỹ Nhất 0962070770
92 18F – 000.37 15h20 Nam Định Quỹ Nhất 80,000 HTX VT ĐB Quỹ Nhất Đại Soái BX Vĩnh Niệm-QL10-Quỹ Nhất 0984353548 Dừng hoạt động
93 15B – 000.30 44 06h00 Nam Định Thịnh Long 100,000 Cty TNHH VT Đại Dương Đại Dương BX Vĩnh Niệm-QL10-Thịnh Long 0912003047
94 15B – 034.80 29 08h00 Nam Định Thịnh Long 100,000 Cty TNHH VT Đại Dương Đại Dương BX Vĩnh Niệm-QL10-Thịnh Long 0902386765
95 18B – 022.70 29 11h35 Nam Định Thịnh Long 80,000 Cty CP VT Đức Lượng Gia Hưng BX Vĩnh Niệm-QL10-Thịnh Long 0988700186
96 15B – 02765 34 06h25 Nam Định Trực Ninh 100,000 Cty TNHH Đại Dương Đại Dương  BX Vĩnh Niệm-QL10-Trực Ninh  0912759639
97 15B – 042.99 34 07h15 Nam Định Trực Ninh 100,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn  BX Vĩnh Niệm-QL10-Trực Ninh 0772540725
98 15B – 009.16 34 12h15 Nam Định Trực Ninh 100,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn  BX Vĩnh Niệm-QL10-Trực Ninh 0858.584.234
99 18B – 012.88 34 13h10 Nam Định Trực Ninh 100,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn  BX Vĩnh Niệm-QL10-Trực Ninh 0914.211.476
100 15B – 030.80 41 13h45 Nam Định Trực Ninh 100,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn  BX Vĩnh Niệm-QL10-Trực Ninh 0868567807
101 15B – 027.22 34 06h45 Nam Định Xuân Trường 120,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Việt Trung  BX Xuân Trường – TL489 – QL21 – Đường Lê Đức Thọ – QL10 – BX Vĩnh Niệm 0903232847 Dừng hoạt động
102 15B – 026.55 34 14h10 Nam Định Xuân Trường 120,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Việt Trung  BX Xuân Trường – TL489 – QL21 – Đường Lê Đức Thọ – QL10 – BX Vĩnh Niệm 0913004986
103 15B – 044.12 29 09h25 Nam Định Ý Yên 100,000 Cty TNHH VT Đại Dương Việt Dũng  BX Vĩnh Niệm-QL10-Ý Yên 0914.540.128
104 15B – 023.14 34 07h20 Ninh Bình Kim Đông 130,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Ba Duy BX Vĩnh Niệm-QL10-QL12B kéo dài-Kim Đông 0965210068
105 35F – 000.02 29 11h55 Ninh Bình Kim Đông 90,000 HTX VT ô tô TP Ninh Bình Văn Kiều BX Vĩnh Niệm-QL10-QL12B kéo dài-Kim Đông 0962437026
106 35B – 013.11 34 14h00 Ninh Bình Kim Đông 90,000 HTX VT ô tô TP Ninh Bình Văn Phương BX Vĩnh Niệm-QL10-QL12B kéo dài-Kim Đông 0915437026
107 16N – 0375 34 08h15 Ninh Bình Kim Sơn 110,000 Cty CP ô tô khách Hải Phòng Ánh Dương BX Vĩnh Niệm- QL10- Kim Sơn 09199527776 Dừng hoạt động
108 15B – 030.19 47 13h25 Ninh Bình Kim Sơn 110,000 Cty CPXK Thanh Long Ánh Dương BX Vĩnh Niệm- QL10- Kim Sơn 0912256498
109 15F – 003.44 29 08h00 Ninh Bình Nho Quan 100,000 Cty CPXK Thanh Long Quyền Linh  BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL1 – Nho Quan 0949938878
110 35B – 000.81 29 10h15 Ninh Bình Nho Quan 90,000 HTX VT ô tô TP Ninh Bình Minh Trang BX Vĩnh Niệm- QL10- Nho Quan <A> 0949085368
111 35F – 000.01 29 11h10 Ninh Bình Nho Quan 90,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Anh Thắng BX Vĩnh Niệm- QL10- Nho Quan <A> 0976030136
112 35B – 012.58 34 14h30 Ninh Bình Nho Quan 90,000 HTX VT ô tô TP Ninh Bình Anh Tài BX Vĩnh Niệm- QL10- Nho Quan <A> 0983974279
113 19B – 01022 34 07h00 Phú Thọ Lâm Thao 150,000 Cty CP TM&VT Nhật Minh Nhật Minh  BX Lâm Thao – QL32C – QL2 – đường Võ Nguyên Giáp – QL5 kéo dài – cầu Đông Trù – QL5 – cầu An Đồng – đường Nguyễn Văn Linh – Võ Nguyên Giáp – BX Vĩnh Niệm 0125.898766
114 19B – 015.65 40(Giường) 13h20 Phú Thọ Lâm Thao 150,000 Cty CP TM&VT Nhật Minh Nhật Minh  BX Lâm Thao – QL32C – QL2 – đường Võ Nguyên Giáp – QL5 kéo dài – cầu Đông Trù – QL5 – cầu An Đồng – đường Nguyễn Văn Linh – Võ Nguyên Giáp – BX Vĩnh Niệm 0943885522
115 19F – 00091 34 14h30 Phú Thọ Mỹ Lung 180,000 Cty Phúc Hưng Phúc Hưng  BX BX Vĩnh Niệm – đường Võ Nguyên Giáp – đường Nguyễn Văn Linh – cầu An Đồng – QL 5 – cầu Đông Trù – đường Võ Nguyên Giáp – QL 2 – đường Hùng Vương – QL 2 – QL 32C – ĐT 313 – QL 70B – BX Mỹ Lung 0972,660,660 Dừng hoạt động
116 19B – 003.59 29 12h10 Phú Thọ Phú Thọ 210,000 Cty CP TM & VT Hoàng Hà Hoàng Hà BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-QL2-Phú Thọ 0948954289
117 19F – 00359 40(Giường) 06h00 Phú Thọ Thanh Sơn 120,000 HTX VT Hồng Hà Trình Cường BX Vĩnh Niệm-QL5-QL2-QL32C-QL32A-BX Thanh Sơn 0976288769
118 19B – 016.10 40(Giường) 12h05 Phú Thọ Thanh Sơn 120,000 HTX VT Hồng Hà Trình Cường BX Vĩnh Niệm-QL5-QL2-QL32C-QL32A-BX Thanh Sơn 0912.305.207
119 26F – 000.75 40(Giường) 17h30 Sơn La Sơn La 290,000 Cty CP thương binh 30-4 Sơn La Sốp Cộp BX Vĩnh Niệm-QL5-QL6-Sơn La 0984469997
120 15B – 022.58 40(Giường) 17h30 Sơn La Sơn La 350,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn BX Vĩnh Niệm-QL5-QL6-Sơn La 0914664634
121 17B – 016.77 38 09h50; 16h25 Thái Bình Đông Hưng 50,000 Cty CP VTCK ô tô Quỳnh Hưng Hoàng Trung  BX Vĩnh Niệm – QL10- Đông Hưng 0912470865 Dừng hoạt động
122 15B – 026.61 46 06h25 Thái Bình Hưng Hà 65,000 Cty TNHH VT Đại Dương Đại Dương BX Vĩnh Niệm-QL10-QL39-Hưng Hà 0914771251
123 17B – 007.18 29 07h25 Thái Bình Hưng Hà 60,000 Cty CP VTCK ô tô Quỳnh Hưng Anh Tuấn BX Vĩnh Niệm-QL10-QL39-Hưng Hà 0916116257
124 15B – 034.18 46 12h30 Thái Bình Hưng Hà 60,000 Cty CP VTCK ô tô Quỳnh Hưng Huế Tư BX Vĩnh Niệm-QL10-QL39-Hưng Hà 0972487668
125 15B – 00232 29 13h45 Thái Bình Hưng Hà 60,000 Cty CP VTCK ô tô Quỳnh Hưng Thái Hà BX Vĩnh Niệm-QL10-QL39-Hưng Hà 0913306127
126 15B – 031.44 34 08h15 Thái Bình Kiến Xương 65,000 Cty TNHH VT Đại Dương Đại Dương BX Vĩnh Niệm-QL10-Kiến Xương 0942504953
127 17B – 013.07 29 08h40; 15h30 Thái Bình Kiến Xương 60,000 Cty TNHH TM&DVVT Thịnh Phú Xuân Vụ BX Vĩnh Niệm-QL10-Kiến Xương 0983959767
128 17B – 00113 34 12h30 Thái Bình Kiến Xương 60,000 Cty TNHH TM&DVVT Thịnh Phú Xuân Vụ BX Vĩnh Niệm-QL10-Kiến Xương 0904139689
129 17B – 016.89 34 12h50 Thái Bình Kiến Xương 80,000 XN Vận tải Tiến Bộ Hoàng Biển BX Vĩnh Niệm-QL10-Kiến Xương 0904553236
130 17B – 002.42 29 17h20 Thái Bình Kiến Xương 60,000 Cty TNHH TM&DVVT Thịnh Phú Xuân Vụ BX Vĩnh Niệm-QL10-Kiến Xương 036.3821520
131 17B – 00472 29 08h55; 14h45 Thái Bình Quỳnh Côi 80,000 XN Vận tải Tiến Bộ An Khang BX Vĩnh Niệm-QL10-Quỳnh Côi 0358.535.528
133 17B – 019.68 34 13h05 Thái Bình Thái Thụy 45,000 XN VTHK Thái Thuỵ Hoàng Huy BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL39 – BX Thái Thụy 0394027306
134 17B – 018.42 29 13h20 Thái Bình Thái Thụy 60,000 XN Vận tải Tiến Bộ Chi Lụa BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL39 – BX Thái Thụy 0983.378.151
135 17B – 013.62 34 15h20 Thái Bình Thái Thụy 60,000 XN VTHK Thái Thuỵ Phương Thủy BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL39 – BX Thái Thụy 0919.147.525
136 15B – 032.97 34 06h05 Thái Bình Thái Thụy 60,000 Cty CPXK Thanh Long Thanh Long BX Vĩnh Niệm – QL10 – QL39 – BX Thái Thụy 0973396268
137 15B – 034.76 34 07h10 Thái Bình Tiền Hải 100,000 Cty TNHH VT Thịnh Hưng Thịnh Hưng BX Vĩnh Niệm-QL10-QL37-Tiền Hải 0912.758.566
138 15B – 041.37 29 07h55 Thái Bình Tiền Hải 70,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Trung Dũng BX Vĩnh Niệm-QL10-QL37-Tiền Hải 0902027968
139 17B – 017.65 29 10h05
18h10
Thái Bình Tiền Hải 60,000 Cty TNHH TM&DVVT Thịnh Phú Xuân Vụ BX Vĩnh Niệm-QL10-QL37-Tiền Hải 0961330866
140 15B – 022.36 34 13h40 Thái Bình Tiền Hải 100,000 Cty TNHH VT Thịnh Hưng Thịnh Hưng BX Vĩnh Niệm-QL10-QL37-Tiền Hải 0915.844.690
141 17B – 00501 29 15h05 Thái Bình Tiền Hải 70,000 Cty CPXK Thanh Long Thanh Long BX Vĩnh Niệm-QL10-QL37-Tiền Hải 0912496441
142 16h40 Thái Bình TT Thái Bình 60,000 Cty TNHH VT Đại Dương Đại Dương  BX Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ Nguyên Giáp – Nguyễn Văn Linh – Cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – Ngã 5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Quốc Việt – QL10 – BX Trung tâm TP Thái Bình  0966.798.456 Dừng hoạt động
143 Theo đăng ký 06h00 – 17h00
(120 phút/chuyến)
Thái Bình TT Thái Bình 60,000 Cty TNHH VT Bus Hải Phòng Hải Âu  BX Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ Nguyên Giáp – Phạm Văn Đồng – Cao tốc HN-HP – QL10 – BX Trung tâm TP Thái Bình 02253.717.717
144 20B – 019.32 34 13h30 Thái Nguyên Phú Bình 147,000 Cty CP VTHK Thái Nguyên Lê Dược BX Vĩnh Niệm-QL5-QL1-QL37-Phú Bình 0984289120
145 20B – 024.41 29 14h45 Thái Nguyên Phú Bình 147,000 Cty CP VTHK Thái Nguyên Lê Dược BX Vĩnh Niệm-QL5-QL1-QL37-Phú Bình 0943289120
147 15F – 000.38 34 05h30
06h30
07h30
08h30
09h15
Thái Nguyên TT.Thái Nguyên 120,000 Cty CP Đầu tư TMVT Trung Dũng Trung Dũng  BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-Trung tâm TP.Thái Nguyên 0972.98.1234
148 15B – 043.99 34 Thái Nguyên TT.Thái Nguyên 120,000 Cty CP Đầu tư TMVT Trung Dũng Trung Dũng  BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-Trung tâm TP.Thái Nguyên 0986596796
149 15B – 034.04 16 Thái Nguyên TT.Thái Nguyên 120,000 Cty CP Đầu tư TMVT Trung Dũng Trung Dũng  BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-Trung tâm TP.Thái Nguyên 0972981234
150 15B – 044.09 34 Thái Nguyên TT.Thái Nguyên 120,000 Cty CP Đầu tư TMVT Trung Dũng Trung Dũng  BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-Trung tâm TP.Thái Nguyên 0986596796
151 15B – 043.64 34 Thái Nguyên TT.Thái Nguyên 120,000 Cty CP Đầu tư TMVT Trung Dũng Trung Dũng  BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-Trung tâm TP.Thái Nguyên 0936994409
152 15B – 035.07 34 Thái Nguyên TT.Thái Nguyên 120,000 Cty CP Đầu tư TMVT Trung Dũng Trung Dũng  BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-Trung tâm TP.Thái Nguyên 0972.981.234
153 15B – 043.75 34 Thái Nguyên TT.Thái Nguyên 120,000 Cty CP Đầu tư TMVT Trung Dũng Trung Dũng  BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-Trung tâm TP.Thái Nguyên 0982.252.559
154 15B – 033.44 34 Thái Nguyên TT.Thái Nguyên 120,000 Cty CP Đầu tư TMVT Trung Dũng Trung Dũng  BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-Trung tâm TP.Thái Nguyên 0936.994.409
155 20B – 021.65 29 10h00 Thái Nguyên TT.Thái Nguyên 147,000 Cty CP VTHK Thái Nguyên Hải Nguyên  BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-Trung tâm TP.Thái Nguyên 0982252559
156 20B – 020.58 29 10h45 Thái Nguyên TT.Thái Nguyên 147,000 Cty CP VTHK Thái Nguyên Trung Sơn  BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-Trung tâm TP.Thái Nguyên 0914996463
157 15B – 009.68 34 12h45 Thái Nguyên TT.Thái Nguyên 120,000 Cty CPXK Thanh Long Kiên Oanh  BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-Trung tâm TP.Thái Nguyên 0983297688
158 20B – 004.80 29 13h45 Thái Nguyên TT.Thái Nguyên 147,000 Cty CP VTHK Thái Nguyên Khánh Tùng  BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-Trung tâm TP.Thái Nguyên 0915877468
159 20B – 009.78 29 14h15 Thái Nguyên TT.Thái Nguyên 140,000 DN tư nhân Nam Hải Thái Nguyên Linh Trang  BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-Trung tâm TP.Thái Nguyên 0983262978
146 20B – 022.46 29 15h15 Thái Nguyên Thái Nguyên 140,000 DN tư nhân Nam Hải Thái Nguyên Linh Trang  BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-Trung tâm TP.Thái Nguyên 0912380329
160 22B – 008.98 36(Giường) 06h10 Tuyên Quang Chiêm Hóa 180,000 Cty TNHH Quang Bắc Quang Bắc BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường Nguyễn Văn Linh – đường Lý Sơn – cầu Đông Trù -đường Trường Sa – đường Hoàng Sa – đường Võ Văn Kiệt – QL2 – ĐT90 – BX Chiêm Hoá 0273.851360 Dừng hoạt động
161 22B – 007.26 44(Giường) 19h00 Tuyên Quang Chiêm Hóa 180,000 Cty TNHH Quang Bắc Quang Bắc BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường Nguyễn Văn Linh – đường Lý Sơn – cầu Đông Trù -đường Trường Sa – đường Hoàng Sa – đường Võ Văn Kiệt – QL2 – ĐT90 – BX Chiêm Hoá 0976245588 Dừng hoạt động
162 22F – 000.04 29 04h50 Tuyên Quang Sơn Dương 150,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Trung Dũng BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-QL2-QL2C-Sơn Dương 0962995299 Dừng hoạt động
163 22B – 004.07 29 14h30 Tuyên Quang Sơn Dương 156,000 HTX VT ô tô Thành Tuyên Trung Dũng BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-QL2-QL2C-Sơn Dương 0982995299 Dừng hoạt động
164 15B – 001.68 45 04h05 Tuyên Quang Tuyên Quang 160,000 Cty CP TM&VT Thuận Phú Thành Quân Mạnh  BX Vĩnh Niệm – QL5 – Cầu Đuống – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – cao tốc (Nội Bài, Lào Cai) – QL2 – BX Tuyên Quang 0313.357627 Dừng hoạt động
165 15B – 042.50 45 04h20 Tuyên Quang Tuyên Quang 190,000 Cty CP TM&VT Thuận Phú Thành Quân Mạnh  BX Vĩnh Niệm – QL5 – Cầu Đuống – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – cao tốc (Nội Bài, Lào Cai) – QL2 – BX Tuyên Quang 0912362938
166 22B – 007.89 44(Giường) 14h00 Tuyên Quang Tuyên Quang 208,000 HTX VT ô tô Thành Tuyên Tấn Lợi  BX Vĩnh Niệm – QL5 – Cầu Đuống – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – cao tốc (Nội Bài, Lào Cai) – QL2 – BX Tuyên Quang 0273.823322 Dừng hoạt động
167 15B – 026.22 34 05h15 Việt Trì Việt Trì 130,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Việt Trì BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường vành đai 3 trên cao – nút giao BigC Đại lộ Thăng Long – Đại lộ Thăng Long – Đường 70 – QL32 – QL2C – QL2 – BX Việt Trì 0915.289.424
168 19B – 009.21 29 05h30 Việt Trì Việt Trì 170,000 Cty CP TM & VT Hoàng Hà Hoàng Hà BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-QL2-Việt Trì 0914287948
169 15B – 025.16 34 06h15 Việt Trì Việt Trì 130,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Việt Trì BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường vành đai 3 trên cao – nút giao BigC Đại lộ Thăng Long – Đại lộ Thăng Long – Đường 70 – QL32 – QL2C – QL2 – BX Việt Trì 0915.289.425
170 15B – 026.34 34 08h00 Việt Trì Việt Trì 130,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Việt Trì BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường vành đai 3 trên cao – nút giao BigC Đại lộ Thăng Long – Đại lộ Thăng Long – Đường 70 – QL32 – QL2C – QL2 – BX Việt Trì 0915.289.426
171 15B – 024.81 34 09h15 Việt Trì Việt Trì 130,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Việt Trì BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường vành đai 3 trên cao – nút giao BigC Đại lộ Thăng Long – Đại lộ Thăng Long – Đường 70 – QL32 – QL2C – QL2 – BX Việt Trì 0915.289.427
172 15B – 026.83 34 09h30 Việt Trì Việt Trì 130,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Việt Trì BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường vành đai 3 trên cao – nút giao BigC Đại lộ Thăng Long – Đại lộ Thăng Long – Đường 70 – QL32 – QL2C – QL2 – BX Việt Trì 0915.289.428
173 15B – 026.57 34 10h30 Việt Trì Việt Trì 130,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Việt Trì BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường vành đai 3 trên cao – nút giao BigC Đại lộ Thăng Long – Đại lộ Thăng Long – Đường 70 – QL32 – QL2C – QL2 – BX Việt Trì 0915.289.429
174 15B – 025.93 34 11h15 Việt Trì Việt Trì 130,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Việt Trì BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường vành đai 3 trên cao – nút giao BigC Đại lộ Thăng Long – Đại lộ Thăng Long – Đường 70 – QL32 – QL2C – QL2 – BX Việt Trì 0915.289.430
175 19B – 001.35 29 12h45 Việt Trì Việt Trì 170,000 Cty CP TM & VT Hoàng Hà Hoàng Hà BX Vĩnh Niệm-QL5-QL3-QL2-Việt Trì 0915007167
176 15B – 026.10 34 12h45 Việt Trì Việt Trì 130,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Việt Trì BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường vành đai 3 trên cao – nút giao BigC Đại lộ Thăng Long – Đại lộ Thăng Long – Đường 70 – QL32 – QL2C – QL2 – BX Việt Trì 0915.289.431
177 15B – 022.66 34 13h40 Việt Trì Việt Trì 130,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Việt Trì BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường vành đai 3 trên cao – nút giao BigC Đại lộ Thăng Long – Đại lộ Thăng Long – Đường 70 – QL32 – QL2C – QL2 – BX Việt Trì 0915.289.432
178 15B – 021.88 34 15h00 Việt Trì Việt Trì 130,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Việt Trì BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường vành đai 3 trên cao – nút giao BigC Đại lộ Thăng Long – Đại lộ Thăng Long – Đường 70 – QL32 – QL2C – QL2 – BX Việt Trì 0915.289.433
179 15B – 022.33 34 17h00 Việt Trì Việt Trì 130,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Việt Trì BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường vành đai 3 trên cao – nút giao BigC Đại lộ Thăng Long – Đại lộ Thăng Long – Đường 70 – QL32 – QL2C – QL2 – BX Việt Trì 0915.289.434
180 15B – 029.52 34 Việt Trì Việt Trì 130,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Việt Trì BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường vành đai 3 trên cao – nút giao BigC Đại lộ Thăng Long – Đại lộ Thăng Long – Đường 70 – QL32 – QL2C – QL2 – BX Việt Trì 0915.289.435
181 15B – 024.33 34 Việt Trì Việt Trì 130,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Việt Trì BX Vĩnh Niệm – QL5 – đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Thanh Trì – đường vành đai 3 trên cao – nút giao BigC Đại lộ Thăng Long – Đại lộ Thăng Long – Đường 70 – QL32 – QL2C – QL2 – BX Việt Trì 0915.289.436
182 21B – 006.10 40(Giường) 06h20 Yên Bái Lục Yên 216,000 Cty CP VT Thủy bộ Yên Bái Cầu Mè BX Vĩnh Niệm – Võ Nguyên Giáp – Đường Nguyễn Văn Linh – cầu An Đồng – QL5 – nút giao cầu Thanh Trì – QL1 – QL18 – QL2 – Ngã ba Vĩnh Tuy – Phố Cáo – Tỉnh lộ 171 – BX Lục Yên 0963090738
183 21B -008.34 40(Giường) 06h20 Yên Bái Lục Yên 216,000 Cty CP VT Thủy bộ Yên Bái Cầu Mè BX Vĩnh Niệm – Võ Nguyên Giáp – Đường Nguyễn Văn Linh – cầu An Đồng – QL5 – nút giao cầu Thanh Trì – QL1 – QL18 – QL2 – Ngã ba Vĩnh Tuy – Phố Cáo – Tỉnh lộ 171 – BX Lục Yên 0293.866791
184 21B – 005.71 40(Giường) 18h40 Yên Bái Lục Yên 216,000 Cty CP VT Thủy bộ Yên Bái Cầu Mè BX Vĩnh Niệm – Võ Nguyên Giáp – Đường Nguyễn Văn Linh – cầu An Đồng – QL5 – nút giao cầu Thanh Trì – QL1 – QL18 – QL2 – Ngã ba Vĩnh Tuy – Phố Cáo – Tỉnh lộ 171 – BX Lục Yên 0965.732.928
185 21B – 004.37 40(Giường) 18h40 Yên Bái Lục Yên 216,000 Cty CP VT Thủy bộ Yên Bái Cầu Mè BX Vĩnh Niệm – Võ Nguyên Giáp – Đường Nguyễn Văn Linh – cầu An Đồng – QL5 – nút giao cầu Thanh Trì – QL1 – QL18 – QL2 – Ngã ba Vĩnh Tuy – Phố Cáo – Tỉnh lộ 171 – BX Lục Yên 0965.732.929
186 21B – 004.77 40(Giường) 18h40 Yên Bái Lục Yên 216,000 Cty CP VT Thủy bộ Yên Bái Cầu Mè BX Vĩnh Niệm – Võ Nguyên Giáp – Đường Nguyễn Văn Linh – cầu An Đồng – QL5 – nút giao cầu Thanh Trì – QL1 – QL18 – QL2 – Ngã ba Vĩnh Tuy – Phố Cáo – Tỉnh lộ 171 – BX Lục Yên 0965.732.930
187 14B – 027.53 40(Giường) 05h30 Yên Bái Nghĩa Lộ 250,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn  BX Vĩnh Niệm – QL5 – Cầu Thanh Trì – Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thanh Trì – BigC) – Đại lộ Thăng Long – QL21 – QL32 – QL37 – BX Nghĩa Lộ 0911426222
188 14F – 00392 40(Giường) 20h00 Yên Bái Nghĩa Lộ 250,000 Cty TNHH VT Kết Đoàn Kết Đoàn  BX Vĩnh Niệm – QL5 – Cầu Thanh Trì – Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thanh Trì – BigC) – Đại lộ Thăng Long – QL21 – QL32 – QL37 – BX Nghĩa Lộ 0964713713
189 21B – 007.48 35(Giường) 05h00 Yên Bái Yên Bái 166,000 Cty CP VT Thủy bộ Yên Bái Tuấn Hải BX Vĩnh Niệm – Võ Nguyên Giáp – Đường Nguyễn Văn Linh – cầu An Đồng – QL5 – cầu Đông Trù – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – đường Võ Văn Kiệt – cao tốc Nội Bài, Lào Cai – Nút giao IC9 – QL2 – QL37 – BX Yên Bái 0982441135
190 21B – 006.79 40(Giường) 12h30 Yên Bái Yên Bái 166,000 Cty CP VT Thủy bộ Yên Bái Quảng Anh BX Vĩnh Niệm – Võ Nguyên Giáp – Đường Nguyễn Văn Linh – cầu An Đồng – QL5 – cầu Đông Trù – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – đường Võ Văn Kiệt – cao tốc Nội Bài, Lào Cai – Nút giao IC9 – QL2 – QL37 – BX Yên Bái 0986937418